+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Kurumsal Mimari ve TOGAF Farkındalık Eğitimi

  • Açıklama
  • Hedef Kitle
  • Eğitim Detayları
  • Eğitim Takvimi
  • Ön Kayıt / Talep Formu

Kurumsal Mimari ve TOGAF Farkındalık Eğitimi kurum genelindeki tüm paydaşların aynı dili konuşmasının sağlanmasının anahtarıdır. BT, iş birimleri, operasyon birimleri ve diğer tüm paydaşların aynı sayfada olması ve efektif komünikasyon kurarak birbirlerini anlayabilmeleri tüm kurumsal projelerin başarısıya ve kurumun uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde çok büyük rol oynar.

Kurumsal Mimari iş yapış tarzlarını ve büyük resmin tamamını görülebilir kılarak iş ve teknoloji değişimlerinin birbirleri ile uyumlu ilerlemesini sağlar. Neden, Ne ve Nasıl sorularının tecrübeden gelen örnekler eksiksiz olarak görselleşmesini ve hazmedilemesini sağlayarak kurumun gerçeğinin görülmesini ve geleceğinin hayal edilmesini sağlar.

Eğitimin sağladığı en büyük faydalar aşağıdaki gibidir:

Paydaşların ihtiyaçlarının anlaşılması / karşılanmasının garanti altına alınması

İş ve BT uyumunun sağlanması

Katmanlar ve Mimariler arasında entegrasyon ve veri alışverişinin sağlanması

Tekrarlı işlerin azaltılması

Kurumun stratejik karar verme yapısı ve yatırım planlamasında kullanılarak karar vermeyi kolaylaştırma ve görünür kılma

Bu kurs, Kurumsal Mimarinin ana bileşenlerinin ve işleyişlerinin TOGAF metodolojisiyle nasıl kurulacağı konusunda özet bilgiler sağlayacaktır. TOGAF (The Open Group Architecture Framework) güvenirlik, en iyi pratiklerle geliştirilmiş ve kendini kanıtlamış bir çerçeve olup, çeşitli metod ve standartların uyumlu şekilde bir araya getirilmesi ile geliştirilmiş/oluşturulmuştur. Bunlar Süreç, Referans Modeller (TRM, III-RM), Standartlar, çeşitli perspektifler için mimari modelleme teknikleridir.

Kurumsal Mimari ve TOGAF Farkındalık Eğitimini kurum içerisinde çalışan her birim alabilir. Önerilen öncelikli hedef kitle şöyledir:

Projeler veya inisiyatiflere dahil olacak profesyoneller

Orta ve üst düzey yöneticiler

Risk ve Yönetişim uzmanları

İş, Veri, Uygulama ve Teknoloji mimarları

İş Analistleri, Veri mimarları, Uygulama Geliştirme sorumluluları ve Teknik altyapı uzmanları

Proje yöneticileri

Kurumsal Mimari ve TOGAF Farkındalık Eğitimi bir günlük bir eğitim olup program detayı aşağıda paylaşılmıştır.

Eğitim ders saatleri 50 dakika olup, her ders sonunda 10 dakika ara verilir.

Giriş-Tanışma-Neden Kurumsal Mimari Yönetim ? (1 Saat)

Kurumsal Mimari Yönetim nedir? Ne öğreneceğiz ? (1 Saat)

Mimari Yönetim Çerçevelerinin Tarihsel Gelişimi (1 Saat)

Nasıl bir mimari yönetim?

Stratejik, Taktik ve Operasyonel Yönetim ve Mimari Yönetim (0,5 Saat)

Öğrenen Kurumlar ve Kurumsal Mimari (0,5 Saat)

TOGAF v9.1 ve Bileşenleri (2 Saat)

Mimari Geliştirme Yöntemi (MGY) (ADM -Architecture Development Method)

MGY Klavuz ve Teknikleri

Mimari İçerik Çerçevesi (Teslimatlar, Yapıtaşları, Görseller)

Referans Modeller

Kurumsal Bütünlüğün Sürdürülmesi

Mimari Yetenek Çerçevesi

Öğrenilenlerin Gözden Geçirilmesi ve Kapanış (0,5 Saat)

Eğitim açık sınıf ve kapalı sınıf olarak verilmektedir. Eğitim 1 günlük bir eğitim olup, aşağıdaki takvim açık sınıf eğitimi takvimidir.

Bu eğitimi kapalı sınıf olarak kendi kurumunuzda talep etmek veya ön kayıt için bizimle iletişime geçebilir veya talep formunu doldurabilirsiniz.

Dilerseniz +90 (216) 599 00 50 veya +90 (312) 265 00 72 numaralarımızı arayarak veya info@proya.net adresine yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

03 – 07 TEMMUZ 2017

Ankara

Kayıt Ol

05 – 06 HAZİRAN 2017

Ankara

Kayıt Ol

15 – 16 MAYIS 2017

İstanbul

Kayıt Ol
Kurumsal Mimari ve Framework Farkındalık Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu


     

    Kurumsal Mimari ve TOGAF Farkındalık Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu