+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Kurumsal mimari: EA, SAP örneklerini buluta taşımanın temel taşıdır

Kurumsal mimari: EA, SAP örneklerini buluta taşımanın temel taşıdır

Başlangıçta 2025 yılı için planlanan ancak nihayetinde iki yıl ertelenen, tüm SAP örneklerinin beklenmedik bir şekilde zorunlu olarak buluta taşınması herkesi hazırlıksız yakaladı. Zorlu ve karmaşık projelerin hatırası hala tazeliğini koruyor. Bu tür zorlukların tekrarlanmasını önlemek için tek bir çare var: Bu geçişi sadece bir BT çabası olarak değil, kapsamlı bir dönüşüm projesi olarak ele almak. Kurumsal mimar, bu girişimin başarısını garanti altına almada çok önemli bir figür olarak ortaya çıkmaktadır.

Bulutta SAP: Temel süreçleri ve mimariyi yeniden düşünmek

İlk aşamalarında ERP, özellikle de SAP sıklıkla iddialı bir girişim olarak görülüyordu. Ancak zamanla etkinliğini gösterdi. Operasyonel ve ticari yönetimden müşteri ilişkileri yönetimine, insan kaynakları yönetimine, finansal yönetime ve lojistik operasyon yönetimine kadar SAP, neredeyse her konuyu ele almadaki çok yönlülüğünü kanıtlamıştır.

SAP, birçok kuruluşun ve bilgi sistemlerinin vazgeçilmezi haline gelirken, arkasında da çeşitli bir miras bıraktı. Bazı projelerde gecikmeler yaşanırken, bazıları başlangıçta yarım bırakılıp daha sonra yeniden başlatıldı ve diğer sistemlerle entegrasyon veya yeni süreçlere uyum sağlama konusunda zorluklar ortaya çıktı. Ancak, ister SAP menşeli bir ERP ister başka bir satıcıdan olsun, bir kez uygulandığında, yalnızca yararlı değil, aynı zamanda son derece istikrarlı olduğu da kanıtlanır. Ayrıca, daha hızlı karar alma ve görev yürütme, gelişmiş işbirliği, mevzuata uygunluk ve optimize edilmiş bütçe yönetimi dahil olmak üzere verimlilikte somut iyileştirmeler sağlar.

Bu nedenle, başlangıçta 2025 olarak belirlenen ve daha sonra 2027 olarak revize edilen tüm SAP örneklerinin zorunlu olarak buluta kaydırılmasının açıklanmasının birçok şirkette endişeye yol açması şaşırtıcı değil. Potansiyel maliyetler, karmaşıklıklar, gerekli çabalar ve iş sürekliliğiyle ilgili riskler hakkındaki endişeler su yüzüne çıktı. En büyük risk, bu projeyi yalnızca BT perspektifinden ele almaktır. Önemli olan, bunu süreçleri ve temel mimariyi yenilemek için bir fırsata dönüştürmektir; bu sefer önceki dağıtımlardan elde edilen bilgilerden yararlanarak.

Kurumsal mimar, SAP örnekleri için buluta geçiş stratejisti

SAP’nin ilk uygulanmasından bu yana iş gereksinimleri ve süreçleri geliştikçe, ortam birbirini takip eden birleşme ve satın almalarla şekillendi ve bilgi sistemleri arasında bağlantılar gerektirdi. Ne yazık ki bilgi sistemi haritası her zaman tutarlı bir şekilde güncellenmiyor. Bununla birlikte, ilk kurulumlardan alınacak değerli ders açıktır: Yalnızca işletmelerin, süreçlerinin ve bilgi sisteminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla bir ERP projesi etkili bir şekilde yönetilebilir ve daha güvenilir hale getirilebilir.

Bu gibi durumlarda, iş mimarları bu dönüşüm girişimini desteklemede çok önemli bir rol oynarlar. Bilgi sistemine (yapı, etkileşimler, işlenen veriler, desteklenen süreçler ve barındırılan teknik altyapılardan oluşan) kapsamlı bir bakış açısı sağlamanın ötesinde, aynı zamanda SAP’den buluta başarılı bir geçiş projesi için gereken tüm temel becerileri de pekiştiriyorlar. Bu, strateji ve dağıtım senaryolarının somut bir şekilde ana hatlarını çizmeyi içerir. Yaklaşım, mevcut bağımlılıklara ve ilişkili karmaşıklık risklerine bağlı olarak süreç, iş fonksiyonu, coğrafi sektör vb. tarafından yapılandırılabilir.

Dolayısıyla, formüle edilen her senaryo ile kurumsal mimar, genel bilgi sistemi veya belirli veriler (kritiklik derecesine göre değişen) üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirebilir; bu değerlendirme, finansal yansımaların tahmin edilmesini içerir. Amaç, her senaryo için değer-risk oranını tespit ederek geçiş sürecindeki çeşitli aşamaların önceliklendirilmesini sağlamaktır.

Yeni bir mimari oluşturmak ve yeni süreçleri uygulamak: Yaklaşım nedir?

Bir dönüşüm girişimi sırasında SAP örneklerinin buluta taşınması, mevcut kurulumun basit bir şekilde kopyalanmasının ötesine geçer. İş mimarı için temel adım, hedefleri tanımlamak ve buluttaki hedef mimariyi şekillendirmektir. Uygulama yapısındaki ve arayüzdeki değişiklikler, maliyetler ve hizmet garantileri (SLA, güvenlik) gibi etkiler, alınan kararlara göre değişiklik gösterecektir. Zorluk, bulutta bile temel işin merkezinde yer alan bir uygulama için bilinçli seçimler yapmaktır.

Benzer şekilde, çalışma yöntemlerindeki değişikliklere etkili bir şekilde uyum sağlamak amacıyla süreçlerin toplanması ve standartlaştırılması için geçiş öncesi bir çabaya ihtiyaç vardır.

Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, değişim yönetimi dikkat gerektiren kritik bir aşamadır. Projenin gerçek dönüştürücü doğası göz önüne alındığında, destek tesadüfi değildir; projenin tamamlanmaya kadar kesintisiz ilerleyişini ve yeni araçların işe dahil olan paydaşlar tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kaynak: mega