+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX IT Architecture

Use IT asset modeling views to understand and plan your IT transformation

HOPEX IT Architecture

HOPEX EA ve ITPM ürün ailelerinin modüllerinden biri olan HOPEX IT Architecture ile Bilgi Teknolojileri (BT) sistemlerinizi, uygulamalarınızı ve altyapınızı tanımlamak, analiz etmek ve yönetmek için referans haritaları oluşturmanızı sağlar. Ürünümüz CIO’ların ve BT yönetecilerinin sistemlerin kalite ve evrim süreclerini yönetmelerini sağlayarak geliştirme maliyetlerini minimize etmelerine ve servis kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.

HOPEX IT Architecture BT mimarlarına şehir planlama modeli ile fonksiyonel mimari sunarak BT varlıklarının katma değerini analiz edebilme kabileyeti verir. İlaveten, bahsi geçen BT varlıklarının yazılım ve veri yapısının tam olarak anlaşılmasını sağlar ve bilgi akışına göre birbirleri ile bağımlılıklarını gösterir. Son olarak, yaygınlaştırma gereksinimlerinizi teknoloji ve altyapı olarak belirler.

BT Mimarisi Tile-Based Ana Sayfası

Kutucuklar (tiles), sık kullanılan özelliklere kısayollar sağlar ve son kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Ürünümüz aynı zamanda System Oriented IT Architecture ile de entegre olabilmektedir. Bu özellik servis odaklı mimari yaklaşımı ile tüm BT ve uygulama yapınızı analiz ederek dokümante edebilmeniz anlamına gelir.

HOPEX IT Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

Temel Zorluklar

Görünürlük Eksikliği

 • Şirketin mevcut ve gelecekteki BT portföyünde görünürlük eksikliği, BT dönüşümünü engelliyor
 • Birçok BT departmanı, BT kaynaklarını ve çabalarını iş yol haritası ve hedefleriyle hizalamakta zorluk çekiyor

Agile dağıtımlar

 • Sürekli pazar değişimleri nedeniyle gereksinimler hızla artıyor
 • Geliştirme ekipleri silolarda sınırlı bir kapsamda çalışarak projenin tamamını gözden kaçırıyor
 • Agile ekipler gelişmekte olan bir mimari tasarlar, ancak bunlar strateji ile uyumlu değildir.

Dağıtımlar

 • BT departmanları agile geliştirmeler üzerinde kontrolünü kaybediyor ve bunları düzgün bir şekilde kullanamıyor.
 • BT departmanlarından sıklıkla yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde eski mimari bakış (landscape) entegre etmeleri istenir.

HOPEX IT Architecture Avantajları

BT sistemlerinizin net bir görünümünü elde edin

 • Uygulamaları ve teknolojileri ve verimlilikleri belirlemek ve kesintileri önlemek için birbirleriyle nasıl etkileştiklerini haritalayın.

Sürekli iş değişiklikleriyle mücadele

 • Agile gelişmelerden haberdar olun ve gelecekteki BT sistemlerini tasarlayın. BT’nizin işletmenin gereksinimlerinin önünde kalmasını sağlayın

Uygulama dağıtımlarını hızlandırma

 • Potansiyel gizli tehlikelerden (pitfalls) kaçınmak için bir uygulamanın teknik bileşenlerinin nasıl dağıtılabileceğini tam olarak açıklayın

Ana Özellikler

Uygulama şemaları tasarlayın

 • Basit etkileşimler modellemek için senaryo uygulama diyagramı (scenario spplication diagrams)
 • Karmaşık etkileşimleri modellemek için yapı uygulama diyagramları (structure application diagrams)
 • Henüz implement edilmemiş, mantıksal mimari (logical architecture) modelleyin

Teknik altyapıyı haritalayın

 • Uygulama dağıtımları için uygulama teknik mimarisini (application technical architecture) tasarlayın
 • 3D altyapı diyagramları modelleyin
 • Dağıtılan uygulamaları desteklemek için altyapı gereksinimlerini belirleme

Sistem süreçlerini haritalayın

 • Uygulamalar tarafından gerçekleştirilen iş akışlarını (workflows) ve görev dizilerini (sequences) tanımlayın
 • Mevcut ve gelecekteki sistem süreçlerini tasarlayın
 • Birden çok senaryoyu modellemeyin

İşlevsel kapsamı kontrol edin

 • Kuruluşun iş yeteneklerine göre dağılımı
 • Fonksiyonlara göre uygulamaları kırılımları (breakdown)
 • Uygulamaların ve işlevselliklerin işi nası desteklediğini kontrol edin

Application System Views in HOPEX

Uygulama Mimarisi Tasarlamanın Üç Yolu

Scenario Application Diagrams

 • Hızlı ve kolay sunum için senaryo diyagramlarını kullanın
 • Aynı uygulamayı birden çok bağlamda veya senaryoda göstermek için kullanın

Structure Application Diagrams

 • Mimariyi hizmet yaklaşımı ile modellemek için yapı diyagramlarını kullanın
 • Uygulamalar tarafından sağlanan hizmetleri tanımlamak için değişim sözleşmelerini (exchange contract) kullanın

Logical architecture Diagrams

 • “İdeal” veya “intentional” bir mimariyi tanımlamak için bu diyagramları kullanın.

Iş yeteneklerini ve işlevselliklerini haritalama

 • İşletme yeteneklerini ve alt yeteneklerini kullanarak organizasyon kırılımı (breakdown)
 • Map functionalities that support business capabilities Iş yeteneklerini destekleyen işlevsellikleri haritalayın.

Business Capability Map

Functionality Map

Bir kuruluşun iş yeteneklerine genel bir bakış sağlar

İşletme Yeteneklerinin gerektirdiği işlevleri açıklar

Uygulamaları ve teknolojileri haritalayın

 • Uygulamaları iş yetenek haritasındaki yeteneklerle eşleyin
 • Uygulamaları işlevsellik haritalarındaki işlevlerle eşleyin

Technical Infrastructure

Sunucular, iş istasyonları gibi materyal kaynaklarını, ağ ve değişim (exchange) protokolleri gibi
iletişim öğelerini açıklar.

Altyapı modeli örneği

Infrastructure Assembly Structure Diagram

 • İletişim Kanalları, BT altyapı nesneleri arasındaki fiziksel bağlantıları gösterir.
 • Etkileşimler, altyapı cihazlarında barındırılan işlemler arasında bilgi alışverişini gösterir.

Uygulama barındırmayı açıklayın

 • Uygulamanın Teknik Alanlarını, Alanlara barındırma (host) hizmeti yapan cihazlara ayırarak bir Uygulamanın BT Altyapısına nasıl dağıtıldığını açıklayın.
 • Bir Uygulamanın Teknik Alanları BT altyapı cihazlarına ayrıldığında, Uygulamanın adı cihazda görüntülenir.

HOPEX IT Architecture’i tek bir cümle ile özetlemek gerekirse, ürün ile hazır gelen IT şehir planları ile uygulamaların fonksiyonel kapsamlarını belirleyebilir ve değerlendirebilirsiniz, uygulamalar servisler veri tabanları ve iş birimleri arasındaki bilgi akışını detaylı olarak görebilirsiniz, ve sisteminizin operasyonu için gerekli olan donanım ve organizasyonel ihtiyaçların haritasını oluşturabilirsiniz.

Enterprise Architecture
IT Architecture
Information Architecture
BPM