+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

BT Organizasyonları için Portföy, Program ve Proje Yönetimi Eğitimi

Amaç

Kurumlar geleceklerini BT projeleri ile inşa ederler. Projeler uygun yönetilmediğinde başarı ile tamamlanamazlar. Projeler ya bir iş hedefi için oluşturulmuş bir programın parçasıdırlar. Ya da yatırım portföyünde programlardan bağımsız tekil inisiyatifler olarak oluşturulmuşturlar. Programlar yeni iş yetenekleri için oluşturulurken, projeler genellikle mevcut bir iş yeteneğinin geliştirilmesi için oluşturulurlar. Program ve proje portföyünün sürekli olarak izlenmesi ve portföy olarak da yönetilmesi gerekir. Bu eğitim ile amacımız, firmalarımızın/kurumlarımızın geleceklerini tasarladıkları portföy, program ve projelerini uluslararası standartlara uygun yönetmelerini sağlayacak bilgiyi kazanmalarını sağlamaktır.

Motivasyon

PROYA olarak, çalışanlara bireysel bilgi kazandırmayı hedefleyen eğitimler yerine, kurumlara iş yeteneği kazandıran eğitimler tasarlamayı, bilgi ve deneyimi birleştiren eğitimler sunmayı misyon edindik.

Stratejik iş hedefleriniz doğru ise, doğru şeyleri yapmaya karar vermişiniz demektir. Şimdi taktik başarılara ihtiyacınız var. Yani, program ve projelerininiz başarılı bir şekilde yönetmelisiniz. Portföyünüzde doğru seçilmiş ve stratejik iş hedeflerini destekleyen programlar ve projeler olmalı. Programları iş hedeflerini garanti edecek şekilde, projelerinizi sizden istenen takvim, maliyet ve kalite şartlarında tamamlamalısınız. Bu da ancak, portföy, program ve proje yönetimini entegre ve doğru bir şekilde yapmakla mümkündür. Bu eğitimde, portföy, program ve proje yönetimi birlikte ve başarılı şekilde nasıl yapılır öğreneceğiz.

Hedef Kitle

Firma ve kurumlardaki Portföy, Program ve Proje Ofisi yöneticileri, çalışanları, portföy, program ve proje yönetimi iş yeteneğini kazanmak isteyen diğer tüm çalışanlar.

Eğitim Yönetimi

Hayatımız süresince SORARAK/TARTIŞARAK ve DENEYİMLEYİP-YAPARAK öğreniriz. Bu nedenle teorik her bir konunun başında eğitimde cevaplanacak sorular verilir. Anahtar kavramlar tartışılarak incelenir. Katılımcıların cevapları ve yorumları alınır. Eğitimde genel kabul görmüş, standartlara (PMI Standartları) ve en iyi uygulamalara dayalı müşterek cevaplar bulunur. İkinci gün öğleden sonra, “action learning” yöntemi ile desteklenerek, Projelerde Kazanılan Değer Analizi ile Performans Yönetimi için atölye çalışması yapılır.

Eğitim Materyali

Her katılımcıya, sunumları içeren bir eğitim kitapçığı verilir. Varsa, atölye çalışmasında üretilen bilgiler de ayrıca çalışma sonrasında katılımcılarla paylaşılır.

Eğitim Programı (2 Gün)

Eğitimlerimizin programları, açık sınıflarda (değişik kurumlardan katılımcıların olduğu sınıflarda) aşağıdaki içeriktedir. Kapalı sınıf kurum eğitimlerinde program, kurum ihtiyaçlarına özelleştirilir ve atölye çalışması konusu kurumla birlikte belirlenir.

Birinci Gün:

Portföy, Program ve Proje Yönetiminde Temel Tanımlar ve kavramlar

Kurumsal Mimari - İş Yetenekleri - Portföy/Program - Proje ve İş/ BT Servisleri Bağlantısı

Portföydeki Program ve Projelerin Performanslarının İzlenmesi

Proje Yönetiminin Esasları

İkinci Gün:

Program Yönetimin Esasları

Portföy Yönetiminin Esasları

Portföy, Program ve Proje Yönetiminde Performans Yönetimi

Atölye Çalışması - Yarım Gün - Projelerde Kazanılan Değer Analizi ile Performans Yönetimi

Eğitim Sertifikası

Her katılımcıya adına düzenlenmiş, eğitimci tarafından imzalanmış eğitim katılım sertifikası verilir.

Eğitim Sonrası Destek

Eğitimi alınan konulara ve sadece eğitime katılan kişilere sınırlı olmak kaydı ile, eğitimde konu edilen iş yeteneğinin kazanılması çabası kapsamında, eğitim sonrası bir yıl süre içinde e-posta üzerinden gönderilen sorulara ve danışmalara yine e-posta üzerinden cevap verilir.

Ön Kayıt / Talep Formu

 

BT Organizasyonları için Portföy, Program ve Proje Yönetimi Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu