+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX ITPM Cast Highlight Integration

When IT portfolio management meets software intelligence

Cast Highlight

 • CAST, yazılım zekasında (software intelligence) dünya lideridir
 • CAST Highlight hızlı ve objektif bir Portföy Sağlık Değerlendirmesi sağlar
 • Büyük ve dağıtılmış uygulama portföylerinde Yazılım Esnekliğini (resiliency), Çevikliğini(Agility), Karmaşıklığını ve Bulut Hazırlığını tanımlamak için Kod Analizi’ni kullanır

CAST Highlight Temel Metrik Tanımları

Software Resiliency, yazılımın daha dayanıklı (bulletproof), daha sağlam ve güvenli olmasını sağlayan en iyi uygulamaları programlamayı gösterir. Bu indeks, kısa vadede yazılımın güvenirliğini içerebilecek kod kalıplarının ve kötü programlama uygulamalarının varlığını araştıran teknolojiye özgü kod analizi ile elde edilir. Yazılım Dayanıklılığı ne kadar yüksek olursa, üretimde meydana gelen hataların olasılığı o kadar düşük olur.

Yazılım Çevikliği, geliştirme ekibinin bir uygulamayı anlama ve sürdürme kolaylığını gösterir. Bu dizin, gömülü belgelerin ve kod okunabilirliği iyi uygulamalarının varlığını araştıran teknolojiye özgü kod analizi ile elde edilir.

Software Elegance, daha az kod karmaşıklığı ile yazılım değeri sağlama yeteneğini ölçer. Düşük bir Yazılım Elegance puanı, kodda kalitenin azaldığını gösterir ve bu da orta vadede düzeltilmesi maliyetli hale gelen daha yüksek kusurlara neden olur.

CloudReady Endeksi, portföyünüzün bir Cloud Migration ile çalışmaya hazır olup olmadığını ölçer. Highlight, bir uygulamanın Bulut’ta sorunsuz bir şekilde taşınmasını ve çalışmasını zorlaştıran 50+ farklı kod şablonu tarar. COM bileşenlerinin kullanımı, sistem DLL’lerinin kullanımı veya impersonate kimliği gibi sorunları izleyin ve zaman içindeki gelişmeleri izleyin. Şu anda desteklenen teknolojiler Java, C# ve VB.Net’dir.

Yazılım Koduna Dayalı Yeni Metrikler Alın

 • Cast Highlight yazılım kodunu tarar ve ilgili metrikleri sağlar
 • BT departmanları kurum içi uygulamalarında daha fazla netlik kazanır, böylece ne emekli olacağını, birleştireceklerini (merge) veya yeniden önceliklendirileceklerini (reprioritize) bilirler.

Zaman içinde yazılım kodu kalitesini izleme

 • Portföy Sağlığını hızla anlayın. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yazılım riskini zaman içinde izleyin:
  • Uygulamaların bulunmaması riskleri
  •  Uygulamaları aktarma ve bakım yeteneği
  • Yazılım kodunun karmaşıklığı

Uygulamayı buluta taşıma

 • BT portföyünüzü daha da kolaylaştırmak için uygulamanın cloud-readiness olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.
 • Bulut hazırlığı, Cast Highlight’tan yapılan ölçümlerine ve uygulama sahiplerine anketlere dayanır

HOPEX – CAST Highlight Entegrasyonu

Şirket içi uygulamalar için yazılım koduna ve bulut hazırlığına bağlı metrikler sağlar.

Ana Kullanım Durumları

Şirket içi uygulamaları rasyonelize edin

 • Sirket içi (In-house) uygulamalar hakkında bağlamınıza ve hedeflerinize göre tutma (keep), birleştirme (merge), sunset, yeniden önceliklendirme (reprioritize) için bilgiye dayalı kararlar verin

Buluta geçin

 • Maliyet, esneklik veya daha akıllı uygulamalar geliştirmeye yönelik portföyün Bulut Hazırlığını değerlendirin

BT sağlığını ve riskini izleyin

 • Portföy Sağlığını hızla anlama ve Yazılım Riskini zaman içinde izleme

Entegrasyonun Avantajları

 • CAST Highlight’a yüksek düzeyde entegrasyon
  • CAST ve HOPEX BT Portföy Yönetimi arasında çift yönlü bilgi
  • Entegre süreç: tarama kampanyalarını doğrudan HOPEX BT Portföy Yönetimi’nden başlatın
  • Veri yapışkanlığı (stickiness): uygulama bilgilerini zaman içinde değerlendirin
 • HOPEX tek deposunu (repository) yeni metriklerle zenginleştirin.
 • İş perspektifi, maliyet, yaşam döngüleri, dağıtımlar ve yazılım kodu analizi de dahil olmak üzere uygulamalara 360 derece gerçek bir bakış getirin.
 • ITPM, CAST Highlight ile birlikte uygulamaları buluta taşımak için değerli bir çözüm sunar.
NavMEGA_ITPM
ITPM (IT Portfolio Management)
IT Architecture
IT Risk Management
BDNA