+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Scrum Smart

Çeviklik, yalnızca günümüzün en popüler kelimelerinden birisi değil, ayrıca içi en boş olanı. Bir zamanlar proje ekiplerinin becerileriyle, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti arasında doğrudan bir hat oluşturmayı hedeflemiş olan bu yaklaşım, artık amaçsız herhangi bir çalışmanın satış cümlesi olabiliyor.

Ancak, kendinizi kötü hissetmeyin. Artık, çevik dönüşüm ihtiyaçlarınız için güvenebileceğiniz bir iş ortağınız var. Denetim, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin bir kombinasyonu olan çevik dönüşüm paketimizi seçin, rakipleriniz gerçek çeviklik neymiş görsün!

Hizmet Detayları

Birinci aşamada, şirket incelenir ve eğitimler için gereken ‘sınıf kompozisyonları’ çıkarılır. Projeler seçilir ve genel strateji belirlenir. Süresi ihtiyaca göre değişebilecek bu hizmet ücretsizdir.

İkinci aşamada, şirketin güncel olgunluk seviyesi ölçülür. Hafifleştirilmiş bir CMMI denetimi olarak görülebilecek bu adım, hizmet sonunda geldiğiniz aşamayı görebilmek için faydalı olacaktır.

Daha sonra, pilot proje ekibinin yarısını içerecek şekilde eğitimlerin yarısı verilir. Burada amaçlanan, kapsama alınan projelerin yarısını pilot öncesinde, diğer yarısını da pilot sonrasında değerlendirmektir. Deneyimin daha faydalı olması için, pilot ekibi ikiye bölünür. Birinci grupla pilot çalışma yapılır. İkinci grup pilot çalışmalarına daha sonra eklenerek objektif bir bakış sağlanır.

Eğitimler yedi aşamadan oluşur:
1) Birinci gün tüm ekibin katıldığı, genel bilgilerin verildiği aşamadır.
2) İkinci gün, ürün sahiplerine yönelik özel bir eğitimdir.
3) Üçüncü gün, süreç sahiplerine yönelik özel bir eğitimdir.
4) Dördüncü günün ilk yarısı, takıma yönelik özel bir eğitimdir.
5) Dördüncü günün ikinci yarısı, “istek sahibi, ürün sahibi, takım ve süreç sahibinin” katıldığı bir çalışma simülasyonudur.
6) Beşinci gün müşteriler, yönetim ve çalışanlarla yapılan bir strateji geliştirme çalışmasıdır.
7) Eğitimlerin sonunda verilen, dönüşüm sahiplerine yönelik özel bir eğitimdir.
8) Pilot proje çalışmalarıdır.
9) Pilot çalışmalarını takiben, şirket olgunluğu tekrar ölçülür ve eski bulgularla karşılaştırma yapılır.
10) Pilot proje rayına oturduktan sonra yapılan, yaygınlaştırma projesi çalışmalarıdır.

Scrum Smart Çevik Dönüşüm hizmet paketi 36 kişiye yönelik olarak hazırlanmıştır. İhtiyaca göre düzenlemeler yapılabilir.

“Üç ayda, otuz altı çalışanınız üç projeye yönelik olarak çevikleşsin!”
Ön Kayıt / Talep Formu

 

Scrum Smart Ön Kayıt / Talep Formu