+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Bilgi Sermayesi Yönetimi Eğitimi

Amaç

Bilgi“GÜÇ”tür. Kurumumuza ve bize değer katar, en büyük rekabet kaynağımızdır. Entelektüel sermayemizin temel bileşenidir. Teknoloji ve İnovasyon yönetimi iş yeteneğini geliştirmek isteyen firmaların/kurumların, bilgi sermayesinin üretimi ve kullanımında etkin olmaları şarttır. Bu eğitim ile amacımız, firmalarımızın/kurumlarımızın bilgi sermayelerinin farkında olmalarını, bilgi sermayelerinin etkin bir şeklide geliştirmelerini ve yönetmelerini sağlamaktır.

Motivasyon

PROYA olarak, çalışanlara bireysel bilgi kazandırmayı hedefleyen eğitimler yerine, kurumlara iş yeteneği kazandıran eğitimler tasarlamayı, bilgi ve deneyimi birleştiren eğitimler sunmayı misyon edindik.

ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa’da yaygın olan bu eğitim programını Türkiye’de ilk kez PROYA olarak, firma ve kurumlarımızın hizmetine sunuyoruz. “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü” Türkiye’de hızla geliştirmenin bir temel koşulu da kurumlarda bilgi sermayesi farkındalığını sağlamaktır.

Bilgi sermayesinin iki temel bileşeni vardır. Bunlar, kurum çalışanlarının kafasındaki örtük (tacit) bilgi ve kurumun mimarisindeki açık (explicit) bilgidir. Bilgi sermayesi yönetimi uygun süreç, teknik ve teknoloji ile desteklenerek bilinçli bir şekilde yapılmadığında, hem kurumdaki bilgi üretim ve ticari kullanım kapasitesinden tam faydalanılamaz, hem de bu gayretler yönetim sistemi içinde hazmedilmediği için muhafaza edilip süreklilik kazanmaz.

Bilgi sermayesi yönetiminin kurum operasyonunun bir parçası olarak yapılması, bilgi (knowledge) üretimi ve yönetimi tekniklerinin kurumun mimarisiyle bütünleştirilmesi, kalite ve insan kaynakları yönetim sistemleri içine yedirilmesi ve öğrenen kurum kültürünün yerleştirilmesi gerekir. Bu sayede çalışanlar ve kurum, bilgi üzerinde hâkimiyet kurar ve gerek bireysel gerekse kurumsal yaratıcılık, kurum içi girişimcilik ve yenilikçilik yükselişe geçer. Bu eğitimde, bilgi sermayemizi etkin geliştirmeyi, organize etmeyi, korumayı, yaymayı ve kullanmayı öğreneceğiz.

Hedef Kitle

Firma ve kurumlardaki kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve kurumsal mimari yönetim bölümlerinde çalışanlar ile her türlü iş biriminden konuya ilgi duyan her seviyeden çalışanlar.

Eğitim Yönetimi

Hayatımız boyunca SORARAK/TARTIŞARAK ve DENEYİMLEYİP-YAPARAK öğreniriz. Bu nedenle eğitim her bir konunun başında eğitimde cevaplanacak sorular verilir. Anahtar kavramlar tartışılarak incelenir. Katılımcıların cevapları ve yorumları alınır. Eğitimde bilimsel olarak genel kabul görmüş, standartlara ve en iyi uygulamalar dayalı müşterek cevaplar bulunur. İkinci gün, birinci gün de öğrenilen bilgilerle harekete geçilir, “action learning” yöntemi ile desteklenerek konuya ilişkin atölye çalışması yapılır.

Eğitim Materyali

Her katılımcıya, sunumları içeren bir eğitim kitapçığı verilir. Varsa, atölye çalışmasında üretilen bilgiler de ayrıca çalışma sonrasında katılımcılarla paylaşılır.

Eğitim Programı (2 Gün)
Birinci Gün – Teori:

Temel kavramlar ve tanımlar

Kurumlarda Örtük ve Açık Bilgi

Bilgi Sermayesi Oluşturma/Geliştirme Modelleri

Bilgi ve İnsan Sermayesi

Bilgi Sermayesinin Muhafazası

Bilgi Sermayesi - Kurum Mimarisi ve Kalite Yönetim Sistemi

Bilgi Sermayesi ve Teknoloji / İnovasyon Yönetimi

Kurumsal Öğrenmenin Üç Şekli

Bilgi Sermayesi Yönetiminde takip edilecek küresel kaynaklar

İkinci Gün – Atölye Çalışması:

Strateji Açığı ve Bilgi Sermayesi Açığının Bağlantısı

Bilgi Sermayesi Açığının (BSA) Belirlenmesi

Bilgi Sermayesi Açığının Giderilmesi için Çözümlerin Bulunması

Eğitim Sertifikası

Her katılımcıya adına düzenlenmiş, eğitimci tarafından imzalanmış eğitim katılım sertifikası verilir.

Eğitim Sonrası Destek

Eğitimi alınan konulara ve sadece eğitime katılan kişilere sınırlı olmak kaydı ile, eğitimde konu edilen iş yeteneğinin kazanılması çabası kapsamında, eğitim sonrası bir yıl süre içinde e-posta üzerinden gönderilen sorulara ve danışmalara yine e-posta üzerinden cevap verilir.

Ön Kayıt / Talep Formu

 

Bilgi Sermayesi Yönetimi Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu