+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

CMMI

Yazılım / Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi
 • Nedir?
 • Eğitim içeriği
 • Kimler Katılmalı?
 • Faydaları
 • Eğitim Takvimi
 • Ön Kayıt / Talep Formu
Yazılım / Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi (CMMI) Nedir?

Yazılım üreten ve/veya tedarik eden organizasyonların başarısı; doğru ihtiyaca uygun ve “Sürekli İyileştirilen” süreçlerin uygulanmasıyla yakından ilgilidir.

Eğitimde;

Kurum kültürünün gelişmesi,

Ölçümlenebilir süreçler,

Sürekli iyileşen kurumsal yapı,

Proje maliyetlerinin düşürülmesi,

Ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması,

Tekrarlanan işlerle (rework) geçen zamanın azaltılması,

Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması,

gibi hayati kazanımlar sağlanması için izlenecek yöntemler konusunda bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

Süreç modeli olarak CMMI Dev. 1.3 modeli esas alınacaktır.

Kamu’da ve birçok finans kuruluşunda CMMI temelli yazılım süreçlerinin izlenmesi öngörülmüştür. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007 yılından itibaren bütün yazılım ihalelerinde CMMI seviye 3 sertifikasyonunu Firmalardan ön gereklilik olarak talep etmektedir. Gerek Kamu gerek se özel sektörde yazılım süreçlerinin CMMI modeline adaptasyonu konusunda büyük bir eğitim ve danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır

Yazılım / Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi (CMMI) Eğitim İçeriği
Giriş

Süreçlerle Yönetime Giriş Süreç ve proje kavramları üzerinde durulması

Yazılım Geliştirme süreçlerine genel bakış, süreçler arası ilişkiler konularında bilgilendirme

Organizasyonel süreçlerin tanımlanması ve iyileştirilmesi

Organizasyonel süreçlerin tanımlanması

Sürekli iyileşen kurumsal yapının oluşturulması

Kalite Güvence

Organizasyonda yer alacak Kalite Güvence etkinlikleri anlatılacaktır

Proje Yönetim Süreçleri

Proje Planlama

Proje planının oluşturulması, zaman, kaynak tahminleme

Ölçme kriterlerinin belirlenmesi, ölçme Planı konularında bilgilenme sağlanacaktır

Proje İzleme ve Kontrol

Proje maliyetlerinin takibi

Gelişim (progress) raporlarının hazırlanması

Proje iletişimi

Kalite Yönetimi

Kalite yönetiminin izlenmesi ve uygulanması konularında bilgilenme sağlanacaktır

Projede uygulanacak, kalite politikalarının ve yöntemlerinin belirlenmesi, kalite Planının oluşturulması

Risk Yönetimi

Projede uygulanacak risk yönetiminin standardlarının oluşturulması, risklerin belirlenmesi, risk planının oluşturulması, risk azaltıcı etkinliklerin planlanması, uygulanması ve monitör edilmesi

Risk yönetiminin projenin her aşamasında gerçekleştirilmesi konularında bilgilendirme sağlanacaktır

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi seçimi, yönetimi ve izlenmesi

Gereksinimlerin Yönetimi

Gereksinim analizi sürecinin planlanması, yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme, GereksinimYönetim Planının oluşturulması konuları üzerinde durulacaktır

Mühendislik Süreçleri

Gereksinimlerin geliştirilmesi

Sistem gereksinimlerinin oluşturulması ve dökümantasyonu (SyRS)

Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması, ve dökümantasyonu (SRS)

Test planının oluşturulması ve dökümantasyonu konularında bilgilenme sağlanacak örneklerle desteklenecektir

Teknik Çözüm

Üst düzey yazılım tasarımı

Yazılım tasarımı

Test senaryoları hazırlanması konularında bilgilenme sağlanacak, konu örneklerle desteklenecektir

Yazılım Geliştirme ve Ürün Entegrasyon

Yazılım geliştirme standartları konusunda bilgilenme sağlanacaktır

Kabul, dağıtım ve kuruluş planı (acceptance plan, deployment plan)

Veri aktarımı (Migration plan)

Projenin kabulü, yazılımların kurulumu, yaygınlaştırılması, veri aktarımı konularında ve bakım aşaması ile ilgili bilgilenme sağlanacaktır

Doğrulama ve Gözden Geçirme

Süreç çıktı iş ürünlerinin doğrulanması ve gözden geçirilmesi konularında bilgilenme sağlanacaktır

Destek Süreçleri

Konfigürasyon yönetimi

Konfigürasyon birimlerinin tanımlanması, konfigürasyon yönetimi planının oluşturulması

Değişiklik talebinin alınması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesi (Değişiklik Yönetimi)

Konfigürasyon yönetiminin izlenmesi

Karar Analizi

Proje yaşamı boyunca alınan kararların belli bir analiz sürecinden geçmesinin sağlanması, dökümante edilmesi, izlenmesi konuları anlatılacaktır

Organizasyonel Eğitim

Organizasyonel eğitimlerin düzenlenmesi

Yazılım / Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi (CMMI) Eğitimine Kimler Katılmalı?

Eğitim, Yazılım organizasyonlarında her seviyede görev alacak yazılım profesyonellerine,

Kalite Yöneticilerine/ uzmanlarına, Süreç İyileştirme ekip üyelerine yöneliktir.

Yazılım / Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi (CMMI) Eğitiminin Faydaları

Sağladığı sertifika veya katılınabilecek sınavlar

CMMI (Capability Maturity Model Integration) belgelendirme çalışmalarına hazırlık

PROYA katılım sertifikası

Yazılım / Sistem Mühendisliği Eğitim Takvimi

Eğitim açık sınıf ve kapalı sınıf olarak verilmektedir. Eğitim süresi modül, detay, danışmanlık ve özelleştirme ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

Bu eğitimi kapalı sınıf olarak kendi kurumunuzda talep etmek veya ön kayıt yapmak için bizimle iletişime geçebilir veya talep formunu doldurabilirsiniz.

Dilerseniz +90 (216) 599 00 50 veya +90 (312) 265 00 72 numaralarımızı arayarak veya info@proya.net adresine yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yazılım / Sistem Mühendisliği Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu


  DİĞER METOD EĞİTİMLERİMİZ
  TOGAF®
  ArchiMate
  Yazılım Proje Yönetimi
  UML / UP

   

  Yazılım / Sistem Mühendisliği Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu