+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Business Architecture

HOPEX Enterprise Risk Management (ERM)

HOPEX Business Architecture

HOPEX BPA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Business Architecture iş dönüşüm yol haritalarınızı net stratejik hedeflere dayandırarak dizayn etmenin ve yönetmenin en etkin yoludur.

HOPEX Business Architecture strateji tanımlama, iş eşleştirme ve dönüşüm yol haritası oluşturma olmak üzere üç fazdan meydana gelir. İlk faz kullanıcıların kurumun stratejisini tanımlayabilmelerini ve tanımlanan stratejiye yetkinlikleri eşleştirebilmelerini sağlar.

Ürünümüzün ikinci fazında ise yetkinlik haritaları oluştrabilmenizi sağlar. Sonrasında, oluşturulan yetkinlik haritaları ışığında yetkinlik değerlendirmeleri yapabilmenize destek olur.

İş Gereksinimleri, Proje & Süreç Eşleştirme

Son fazda ise Business Architecture kurumsal yol haritanızı tanımlayarak ve kurum stratejinizi kurum yetkinlikleriniz ile eşleştirerek kurumunuzun doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini teyit eder.

İş / BT Dönüşüm Modelini Seknronize Edin

HOPEX Business Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

Genel Bakış

 • İş yeteneği planlamasını kullanarak iş stratejisini yakalayın ve iş ortamınızı (landscape) dönüştürün.
 • Kurumsal Mimari varlıklarını iş hedeflerine ve planlanan yeteneklere göre planlayın

Temel Zorluklar

İş Stratejisi

 • BT departmanlarının, iş kararlarını yanlış anlamasına yol açan iş stratejisi hakkında net bir görünürlüğü yoktur
 • İş stratejisi, sürekli değişen endüstri ve piyasa trendleri nedeniyle sürekli gelişmektedir

İş Yol Haritası

 • İşletme yol haritası bilinmiyor veya yeterince net değil
 • BT departmanları hangi iş yeteneklerinin planlandığını ve iş stratejisine nasıl uyduğunu bilmiyor

İşletme BT Uyumluluğu

 • BT kaynaklarının planlanması, yanlış BT yatırımlarına yol açan iş hedeflerine bağlı değildir
 • BT yol haritası değişen iş hedeflerine ayak uyduramıyor

HOPEX İş Mimarisinin Avantajları

İş stratejiniz hakkında görünürlük elde edin
 • Şirketinizin hedeflerini ve stratejisini yakalayın. Şirketinizin iş dönüşüm stratejisini nasıl gerçekleştirmeyi planladığını göstermek için iş yeteneklerinize bağlayın
İşletme dönüşümü yol haritası oluşturma
 • Yatırım kararlarının iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için hedefleri, stratejiyi ve iş yeteneklerini entegre eden bir iş yol haritası oluşturun
BT yatırımlarını stratejiye uygun hale getirme
 • BT varlıklarını iş yeteneklerine bağlayarak gelecekteki BT yatırımlarının iş hedefleriyle eşleşmesini sağlayın

HOPEX Business Architecture Ana Sayfa

İş Mimarisi tile-based ana sayfa

Ana Özellikler

Stratejiyi yakalayın
 • Dönüşüm itici güçlerini belirleme
 • Belirlenen itici güçlerin SWOT analizini yapın
 • Ortaya çıkan dönüşüm hedeflerini belirleyin
 • Organizasyon vizyonunu, hedeflerini, stratejisini ve taktiklerini yakalayın
İşletmeyi modelleyin
 • Iş yeteneklerini haritalayın
 • Stratejik açıdan yetenekleri değerlendirin
 • Değeri akışlarını tasarlayın
 • KPI’ları tanımlayın ve iyileştirme alanlarını belirleyin
İş yol haritasını tasarlayın
 • Dönüşüm aşamalarını tanımlar. Hedeflere, stratejik öğelere ve yeteneklere yol haritasına yer verin
 • Yol haritasının her aşaması için bağlantılı BT mimarisi
 • İşletme yol haritasını kuruluş içinde paylaşın

Dönüşüm itici güçlerini belirleme

 • Paydaş başına dönüşüm sürücülerini tanımlama: yasal (regulatory), iş (business) veya mimari (architectural)
 • Onları ilgili kurumsal mimari artifaktlara bağlayın.
 • Bu değerlendirmeyi düzenli olarak yapın

Kuruluşlarda değişikliği neyin motive ettiği konusunda görünürlük elde etmelerini sağlayın

Dönüşüm itici güçleri (drivers) ile bir SWOT analizi gerçekleştirin

 • Tanımlanan dönüşüm itici güçlerinin SWOT analizini gerçekleştirin.
 • Mimari itici güçler içseldir ve güçlü (Strengths) ya da zayıf (Weaknesses) olabilirler.
 • İş veya Düzenleyici itici güçler dışarıdadır ve fırsatlar (Opportunities) veya tehditler (Threats) olabilir

İlgili dönüşüm hedeflerini belirleyin

Strateji Şeması

İş Motivasyon Modeli’ne uygun bir strateji diyagramı ile strateji yakalayın ve şunları sağlayın:

 • Ends (Vizyon, Hedefler, Amaç) ve katkı ilişkileri tanımlanabilir
 • Means (Misyon, Strateji, Taktikler) tanımlanabilir ve bunların ends ile ilişkisi

İş Yeteneklerini Haritalayın

Capability Maps bir kuruluşun yeteneklerini görüntüleme ve bunların uygulanmasına katkıda bulunan önemli kurumsal varlıkların hizalanması

İş Yetenekleri ve Alt Kırılımları

İş yeteneklerini değerlendirin

 • Hangi yeteneklerin geliştirileceğini anlamak için iş yeteneklerini değerlendirin

Yatırımların ve dönüşüm projelerinin önceliklendirilmesine yardımcı olur

İş Yol Haritası

 • İş yol haritasının her aşaması için iş yeteneklerini planlayın
 • Her aşama için stratejik hedef ve amaçların yanı sıra belirlenen strateji ve taktikleri tanımlamak

Stratejik planın farklı aşamalarını destekleyen farklı yetenekleri ve hedefleri anlamak

Kurumsal Aşama Zaman Çizelgesi

 • Zaman çizelgesi, sunulacak olan Yetenekleri (yani Sergilenen Yetenekler Exhibited Capabilities) ve bunları gerçekleştirmek için sağlanacak İşlevleri gösterebilir.

Kurumsal Aşama Strateji Şeması

 • Bir Kurumsal Aşama Strateji Şeması, bir stratejinin çeşitli öğelerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir.
 • Bir şema tüm bir kurum için veya bir kurumun yapısal veya geçici bir aşaması için oluşturulabilir;
  • Yapısal aşama: Department, Division
  • Geçici aşama : “As-is”, “To-be”
 • Bu örnek, vizyonun hedeflere, stratejiye ve taktiklere nasıl bağlandığını gösterir.

Strateji ve Kurumsal Aşamalar

 • Kurumsal Aşama Strateji Şeması, Kurumsal Zaman Çizelgesi’ndeki bir Dönüşüm Aşamasına bağlanabilir

Yetenek Haritaları

BPA (Business Process Analysis)
Business Architecture
Business Process Analysis