+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Business Architecture

HOPEX Enterprise Risk Management (ERM)

HOPEX Business Architecture

HOPEX BPA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Business Architecture iş dönüşüm yol haritalarınızı net stratejik hedeflere dayandırarak dizayn etmenin ve yönetmenin en etkin yoludur.

HOPEX Business Architecture strateji tanımlama, iş eşleştirme ve dönüşüm yol haritası oluşturma olmak üzere üç fazdan meydana gelir. İlk faz kullanıcıların kurumun stratejisini tanımlayabilmelerini ve tanımlanan stratejiye yetkinlikleri eşleştirebilmelerini sağlar.

Ürünümüzün ikinci fazında ise yetkinlik haritaları oluştrabilmenizi sağlar. Sonrasında, oluşturulan yetkinlik haritaları ışığında yetkinlik değerlendirmeleri yapabilmenize destek olur.

İş Gereksinimleri, Proje & Süreç Eşleştirme

Son fazda ise Business Architecture kurumsal yol haritanızı tanımlayarak ve kurum stratejinizi kurum yetkinlikleriniz ile eşleştirerek kurumunuzun doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini teyit eder.

Senkronize İş / BT Dönüşüm Modeli

HOPEX Business Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

Yetkinlik Haritaları

BPA (Business Process Analysis)
Business Architecture
Business Process Analysis