+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Eğitimi

Amaç

Denetim ve Kontrol birimlerine yönelik olarak; Firmaların faaliyet alanı ve denetim konularına uygun hazırlanmış veri setleri ile denetim pratiklerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesini sağlamaktır.

Yöntem

• Eğitmenimizin alanında 20 yıllık deneyimi bulunmaktadır, bu nedenle her bir Firmaya ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş bir eğitim verilecektir.
• Eğitim süresi Toplam 3 Gündür. Öncesinde yarım günlük bir çalışma yapılarak, Firmaya özel metotlar belirlenecek, veriler hazırlanacak ve eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
• Hali hazırda denetim olarak kullanılan yazılımlar veya açık kaynak kodlu kullanıcı dostu yazılımlar ile eğitimler verilecektir.
• Eğitim sonunda kendi sistemlerinizde doğrudan kullanabilecek olduğunuz analitik denetim metodları teslim edilecektir.

Hedef Kitle

Eğitimin hedef kitlesi, Firmaların Denetim, Kontrol, Anomali tespiti amaçlı çalışanlar ve yaptığı işi analitik tekniklerle daha iyileştirmek isteyen uzmanlar katılabilir.

Eğitim Programı (4 gün)
Birinci Gün : Denetim Program Kullanımı

Katılımcıların hali hazırda bildiği bir uygulama üstünden eğitimin verilmesi durumunda, bu içerik yapılmayacaktır.

Denetim programı yükleme ve temel ayarlarının yapılması

Programın tanıtımı ve kullanım şekli

Veri erişim fonksiyonları ile farklı kaynaklardan veri erişimleri

Veri temizleme fonksiyonları

Veri işleme fonksiyonları

Veri eşleme fonksiyonları

İstatistiksel analiz fonksiyonları

Raporlama fonksiyonları

İkinci Gün: Denetim Metodu

Bilgisayar Destekli Denetim ’in bileşenlerinin oluşturulması ve kurum için en doğru metodolojinin belirlenmesi yapılmaktadır. Önceki deneyimlerle geliştirilmiş şablon metot üstünden anlatımlar yapılmaktadır. Kurumun içsel süreçlerine denetçinin bakış açısının nasıl değiştirmesi gerektiği, diğer birimlerle nasıl iletişim kurması gerektiği, kavramlar ve süreçler üstünden anlatım yapılmaktadır. Eğitim sonunda bu şablonlar katılımcılara dağıtılır.

Denetim alanının incelenmesi

Denetim başlıklarının senaryo haline dönüştürülmesi

Denetim modelinin oluşturulması

Kurum veri sistemleri ve erişim yöntemleri

Denetim teknik speklerinin oluşturulması

Temel veri erişimlerin yapılması

Üçüncü ve Dördüncü Gün (Uygulama)

Eğitimin üçüncü aşamasında Denetim Programı üstünden belirlenen denetim metodu ile daha önce temin edilmiş hazır veriler üstünden analizler yapılmaktadır. Burada bir denetçinin ihtiyaç duyacağı temel analitik yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir. Her bir komut üstünden gidilerek denetime uygun olarak nasıl kullanılacağı aktarılacaktır.

Hazırlanan verilere erişim

Verilerin düzenlenmesi, hazırlanması

Denetim komutlarının ve kurallarının oluşturulması

Denetim senaryolarının program üstünde tasarlanması

Çıktıların analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanması

Raporlama

Ön Kayıt / Talep Formu

 

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Eğitimi