+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimi

 • Açıklama
 • Hedef Kitle
 • Eğitim Detayları
 • Eğitim Takvimi
 • Ön Kayıt / Talep Formu

Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimi, TOGAF 9.1 Sertifika eğitimi almayı planlayan profesyonellere önerilmektedir. İlaveten, kurum genelindeki tüm paydaşların aynı dili konuşarak BT, iş birimleri, operasyon birimleri ve diğer tüm paydaşların aynı sayfada olması ve efektif komünikasyon kurarak birbirlerini anlayabilmeleri sağlar.

Kurumsal Mimari iş yapış tarzlarını ve büyük resmin tamamını görülebilir kılarak iş ve teknoloji değişimlerinin birbirleri ile uyumlu ilerlemesini sağlayarak tüm kurumsal projelerin başarıya ve kurumun uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde çok büyük rol oynar. Neden, Ne ve Nasıl sorularının tecrübeden gelen örnekler eksiksiz olarak görselleşmesini ve hazmedilemesini sağlayarak kurumun gerçeğinin görülmesini ve geleceğinin hayal edilmesini sağlamanın yanı sıra bunların TOGAF ADM döngüsü ile pekişmesini sağlar.

Eğitimin sağladığı en büyük faydalar aşağıdaki gibidir:

Paydaşların ihtiyaçlarının anlaşılması / karşılanmasının garanti altına alınması

İş ve BT uyumunun sağlanması

Katmanlar ve Mimariler arasında entegrasyon ve veri alışverişinin sağlanması

Tekrarlı işlerin azaltılması

Kurumun stratejik karar verme yapısı ve yatırım planlamasında kullanılarak karar vermeyi kolaylaştırma ve görünür kılma

Bu kurs, Kurumsal Mimarinin ana bileşenlerinin ve işleyişlerinin TOGAF metodolojisiyle nasıl kurulacağı konusunda temel bilgiler sağlayacaktır. TOGAF (The Open Group Architecture Framework) güvenirlik, en iyi pratiklerle geliştirilmiş ve kendini kanıtlamış bir çerçeve olup, çeşitli metod ve standartların uyumlu şekilde bir araya getirilmesi ile geliştirilmiş/oluşturulmuştur. Bunlar Süreç, Referans Modeller (TRM, III-RM), Standartlar, çeşitli perspektifler için mimari modelleme teknikleridir.

Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimini kurum içerisinde çalışan her birim alabilir. Önerilen öncelikli hedef kitle şöyledir:

TOGAF 9.1 Sertifika Eğitimine hazırlanmak isteyen profesyoneller

Projeler veya inisiyatiflere dahil olacak profesyoneller

Orta ve üst düzey yöneticiler

Risk ve Yönetişim uzmanları

İş, Veri, Uygulama ve Teknoloji mimarları

İş Analistleri, Veri mimarları, Uygulama Geliştirme sorumluluları ve Teknik altyapı uzmanları

Proje yöneticileri

Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimi iki günlük bir eğitim olup program detayı aşağıda paylaşılmıştır.

Eğitim ders saatleri 50 dakika olup, her ders sonunda 10 dakika ara verilir.

 • 1. GÜN

  Giriş-Tanışma-Neden Kurumsal Mimari Yönetim ? (1 Saat)

  Kurumsal Mimari Yönetim nedir? Ne öğreneceğiz ? (1 Saat)

  Mimari Yönetim Çerçevelerinin Tarihsel Gelişimi (1 Saat)

  Nasıl bir mimari yönetim?

  Stratejik, Taktik ve Operasyonel Yönetim ve Mimari Yönetim (0,5 Saat)

  Öğrenen Kurumlar ve Kurumsal Mimari (0,5 Saat)

  TOGAF v9.1 ve Bileşenleri (2 Saat)

  Mimari Geliştirme Yöntemi (MGY) (ADM -Architecture Development Method)

  MGY Klavuz ve Teknikleri

  Mimari İçerik Çerçevesi (Teslimatlar, Yapıtaşları, Görseller)

  Referans Modeller

  Kurumsal Bütünlüğün Sürdürülmesi

  Mimari Yetenek Çerçevesi

  Öğrenilenlerin Gözden Geçirilmesi ve Kapanış (0,5 Saat)

 • 2. GÜN

  Birinci Günün Özeti - (0,5 Saat)

  TOGAF MGY- Misyon, Vizyon, Strateji ve İş Mimarisi Fazları (1 saat)

  TOGAF MGY - Veri ve Yazılım Mimarisi Fazı (1 saat)

  TOGAF MGY- Teknoloji Mimarisi, Fırsatlar ve Çözümler Fazları (1 Saat)

  TOGAF MGY- Geçiş Planlaması ve Kurulum Yönetimi Fazları (1 Saat)

  TOGAF MGY- Mimari Değişiklik Yönetimi Fazı ve Gereksinim Yönetimi (1 Saat)

  Mega ile Yapılan Örnek bir Projenin Kayıtlarının İncelenmesi (0,5 Saat)

  Öğrenilenlerin Gözden Geçirilmesi ve Kapanış (0,5 Saat)

Eğitim açık sınıf ve kapalı sınıf olarak verilmektedir. Eğitim 2 günlük bir eğitim olup, aşağıdaki takvim açık sınıf eğitimi takvimidir.

Bu eğitimi kapalı sınıf olarak kendi kurumunuzda talep etmek veya ön kayıt için bizimle iletişime geçebilir veya talep formunu doldurabilirsiniz.

Dilerseniz +90 (216) 599 00 50 veya +90 (312) 265 00 72 numaralarımızı arayarak veya info@proya.net adresine yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

10 – 17 TEMMUZ 2017

Ankara

Kayıt Ol

22 - 23 MAYIS 2017

İstanbul

Kayıt Ol
Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu


   

  Kurumsal Mimari ve TOGAF Foundation Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu