+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Business Process Analysis

BPA (Business Process Analysis)

HOPEX Business Process Analysis

HOPEX BPA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Business Process Analysis müşteri deneyiminizi iyileştirmenizin, iş dönüşümünüze hakim olmanın ve iş süreçlerinizi tam olarak çıkartarak, değerlendirerek ve dönüştürerek risklerinizi yönetmenizin en etkin yoludur.

HOPEX Business Process Analysis üç fazdan oluşur. İlk faz müşteri deneyim haritası çıkartılması ile başlar. Bu faz uçtan uca müşteri deneyiminizi geliştirmek için tüm eksiklikleri ve iyileştirme alanlarını göstererek yeniden dizayn edebilmenizi sağlar.

Ürünümüzün ikinci fazında ise müşteri deneyimini artıracak süreçlerin dizayn edilmesi yer almaktadır. Bu fazda iş, organizasyon ve sistem süreç diyagramları yardımı ile ileri seviye karar desteği sağlanır.

Son fazda ise Business Process Analysis oluşturulan süreç modellerini risk ve kontrol bilgileri ile zenginleştirerek diğer modüller ile olan entegrasyonu maksimum seviyeye çıkartır.

HOPEX Business Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

BPA (Business Process Analysis)
Business Architecture
Business Process Analysis