+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Business Process Analysis

BPA (Business Process Analysis)

HOPEX Business Process Analysis

HOPEX BPA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Business Process Analysis müşteri deneyiminizi iyileştirmenizin, iş dönüşümünüze hakim olmanın ve iş süreçlerinizi tam olarak çıkartarak, değerlendirerek ve dönüştürerek risklerinizi yönetmenizin en etkin yoludur.

HOPEX Business Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

Neden İş Süreci?

İşletme dijitalizasyonu

 • Yeni gelir akışları oluşturmak için dijital teknolojilerden nasıl yararlanabilirim?

İşi dokümante edin

 • İşletmem ile ilgili net bir resmi nasıl alabilir ve nasıl çalıştığını nasıl anlayabilirim?

Yeni riskleri belirleyin

 • Yeni riskleri nasıl belirleyebilir, kontroller oluşturabilir ve uygunluğu nasıl değerlendirebilirim?

İşletme Dijitalizasyonu

 • Güç, dijital çağda şirketlerden müşterilere geçti
 • Yeni teknolojiler, müşterilere şirketlerle etkileşim kurmak için birden fazla temas noktası sağlar
 • Şirketler, müşteri deneyimini geliştirirken müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını icat ediyor.

İşi dokümante edin

 • işletmenin net bir resmini elde edin
 • İş operasyonlarını iyileştirin
 • Hızla gelişen pazara uyum sağlayın, rekabette öne geçin

Yeni riskleri belirleyin

 • Yeni riskler işi etkiliyor
 • İş operasyonları giderek BT sistemlerine dayanıyor
 • Düzenleme (regulations) hacmi son birkaç yılda önemli ölçüde arttı

Temel Avantajlar

İş verimliliğini artırın

 • İş verimliliğini artırmak ve yeni iş modellerini desteklemek için iş süreçlerinizi modelleyin, analiz edin ve standartlaştırın

Üstün müşteri deneyimi sunun

 • Optimum süreçler tasarlamak ve üstün müşteri deneyimi sunmak için müşteri deneyimlerinizi haritalayın

Politikalara ve düzenlemelere uygunluğu sağlayın

 • İş süreci modellerini tek bir havuzda tutun, endişe (concern) alanlarını belirleyin ve uyumluluk girişimlerini artırmak için operasyonları iyileştirin

Temel Avantajlar

İş süreçlerini modelleyin, belgeleyin ve paylaşın

 • Otomatik olarak diyagramlar oluşturun
 • Kollaboratif tasarım platformundan ve kullanıma hazır iş akışlarından yararlanın
 • İş süreci modellerini tek bir depoda tutun.
 • İş Süreci Modelini ve Gösterimini (BPMN) Kullanın

Müşteri deneyimlerini haritalama

 • Kişiye dayalı müşteri deneyimlerini haritalama
 • Müşteri memnuniyetini ölçün
 • Temas noktalarını alttaki süreçlere bağlayın
 • Müşteri merkezli iş süreçleri tasarlayın

Riskleri haritalayın

 • Süreç modellerini riskler ve kontrollerle zenginleştirin
 • Süreç diyagramlarında risk değerlendirmeleri yapın
 • Süreçlerle ilişkili riskleri azaltmak için kontroller uygulayın

BPMN 2.0 standardına uygundur

BPMN Import/Export mevcuttur

Çözüm, iş analistlerinden teknik geliştiricilere kadar tüm kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilir ve anlaşılabilir

İş Süreçlerine Genel Bakış

BPMN gösterimini kullanarak bir kuruluşun ana iş süreçlerini ve müşterilerini açıklar. 

Bir kuruluştaki tüm iş süreçlerine genel bir bakış sağlar

İş Süreç Şeması

 • Bir organizasyonun iş yapısını açıklar.
 • Ürün veya hizmet tekliflerinin yanı sıra bunları üreten iş süreçlerini ve bunların işlevsel, organizasyonel veya sistem süreçlerine göre uygulanmasını tasvir eder

İş süreçlerinin kapsamlı bir görünümünü vererek önemli öğelere odaklanmanıza yardımcı olur

Bir dizi (sequence) işlemi ve katılımcıyı açıklar

Katılımcıları şirketin organizasyon birimlerine atar.

Kullanıcıların bir veya daha fazla alt süreci detaylandırmalarını sağlar

Her işlem öğesi tekrar kullanım amacıyla depoda (repository) saklanır

Organizasyon Şeması

Şirket organizasyonunu (yapılar, departmanlar, fonksiyonlar, kişiler vb.) Ve harici organizasyonu (müşteriler, müşteriler, ortaklar) açıklar

Organizasyon birimlerini süreçlerle ilişkilendiren bir organizasyonun statik bir görünümünü sağlar

Sistem Süreç Şeması

 • İş akışlarını (iş akışlarını) ve görev dizilerini açıklar
 • Görevleri, uygulamaları, BT hizmetlerini veya kuruluş birimlerini temsil eden katılımcılara atanabilir (etkileşimli görevler için).

Repository’de depolanan verilere (data stored) dayanarak BT Mimarisinin uygulanan iş akışlarıyla uyumluluğunu otomatik olarak kontrol edin.

KPIs

Kullanıcıların süreçlere bağlı Tanahtar Performans Göstergeleri oluşturmasına ve izlemesine olanak tanır.

KPI’lar organizasyonların süreç hedeflerini kontrol etmesini ve harekete geçmesini sağlar

Süreç Değerlendirmesi

Kullanıcıların süreçleri anketler ve yürütme (tasarım, bilgi, BT desteği) ve performans (iş değeri, verimlilik ve riskler) gibi standart ve özel ölçütler aracılığıyla değerlendirmesini sağlayın.

Hızla Rapor Oluşturma ve Paylaşma

Kullanıcıların hızlı bir şekilde rapor oluşturmalarını sağlama: pie grafikler, bar grafikler, Gantt grafikleri, tablo ve matris raporları, çok boyutlu grafikler

Kullanıcılar kuruluş genelinde kolayca rapor oluşturabilir ve paylaşabilir

İş Süreçleri müşteri deneyimleriyle uyumlu olmalıdır

Havaalanında araç kiralama
 • Başarılı şirketlerin şunları yapması gerekir:
  • Tüm satın alma süreci boyunca etkileşim sistemleri oluşturun
  • Şirketin süreçlerini müşteri yolculuğuyla hizalayın

İnovasyon oluşturmak için 3 adım Müşteri Yolculukları

 1. Müşteri yolculuğunu anlayın
 2. Müşterileri etkilemek için önemli alanları belirleyin
 3. Dijital anları iş süreçlerine bağlayın

Müşteri Yolculuğu Haritalaması

 • İlk nereyi optimize edeceğinizi / yatırım yapacağınızı belirlemek için uçtan uca müşteri deneyimini yönetin, temas noktalarını eşleyin ve sıralayın
 • Temas noktalarını kuruluşun dahili süreçlerine bağlayın ve iç süreçlerin müşteri yolculuğunu nasıl desteklediğini kontrol edin

 

Müşteri deneyimini farklı temas noktalarına göre derecelendirerek , kullanıcılar odaklanacak temas noktalarını ve müşteri deneyimini geliştirmek için ilgili iş süreçleri belirleyebilir

Müşteri Yolculuğu Değerlendirmesi

Temas noktalarını farklı zamanlarda bir dizi kritere göre derecelendirin

Değerlendirme Örneği

Müşteri memnuniyetini anlamak için raporlar alın

Rapor üzerinde:
müşteri memnuniyeti x# temas noktası sayısı

Risk Haritalaması

Kullanıcının süreç modellerine riskleri ve kontrolleri dahil etmesini sağlar

Modelleri işlemek için risk perspektifi getirir

Risk tanımlaması

Riskler etkilenen varlıklar (entities), süreçler ve önleyici kontrollerle eşleştirilir

Riskler ve kontrollerden etkilenen tüm Kurumsal Mimari varlıklarına hızlı bir şekilde göz atın

Risk değerlendirmesi

Tespit edilen her risk, belirli bir süre ve organizasyon kapsamı içinde tanımlanabilir ve değerlendirilebilir

Kapsamlı bir risk listesi ve ilgili değerlendirmeleri sağlar

Kontrollerin Haritalanması

Belirlenen riskleri azaltmak için önleyici kontroller tanımlamak.

Ana riskleri kontrol altına alın

Kontrol Raporu

Özel kontrol raporu oluşturma

Kontrollerin kapsamlı bir görünümünü sağlar

BPA (Business Process Analysis)
Business Architecture
Business Process Analysis