+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Enterprise Risk Management

HOPEX Enterprise Risk Management (ERM)

HOPEX Enterprise Risk Management

HOPEX GRC ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Enterprise Risk Management (ERM) kurumunuzdaki geniş spektrumdaki risklerin ve ilişkili operasyonların yönetimi konusunda risklerin belirlenmesinden raporların oluşturulmasına kadar olan her aşamada yönetiminize yardımcı olur. Üstelik tüm bunları yaparken veri tutarlılık ve kalitesini de garanti altına alır.

HOPEX Enterprise Risk Management (ERM) risk yönetimi birimlerinizin ve kurumunuzda;

Etkinliği ve kaliteyi artırır: Tüm değişikliklerin takip edildiği, ortak havuzda bulunan, yapılandırılmış bir risk kütüphanesinin kurulmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu aşama teftişleri kolaylaştırdığı için ayrıca önemlidir. Otomatik risk değerlendirme anketleri de riskten sorumlu yöneticilerin iş yükünü hafifleterek daha az veya hiç tekrar gerektirmeyen görevlere odaklanmalarını sağlamaktadır.

Risklerin iş birimleri ve kullanıcılar ile beraber değerlendirilmesini sağlar: Süreç dahilindeki her katılımının sadece kendi sorumlulukları dahilindeki bilgileri görebileceği spesific arayüzü vardır. İlaveten, birden fazla departmanın bir arada rahatça çalışabilmesini sağlayan kolaboratif çalışma alanı bulunmaktadır. Bahsi geçen yapı iş birimlerinden ve kullanıcılardan risklerin ve kontrollerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için girdi toplanabilmesini sağlar. Risk yöneticileri ve iş birimi kullanıcıları arasındaki tüm alışveriş takip edilebilir ve otomatikleştirilebilir.

İletişim ve konsolidasyonun otomatize edilmesini sağlar: İleri seviye

Kurumunuzun Bilgi Teknolojileri (BT) kaynaklarını ve altyapısını değerlendirebilmeniz ve kontrol edebilmeniz için BT risklerini ve bu risklerin iş üzerinden oluşturduğu etkilerin toplamasını, analiz edilmesini ve raporlanmasını standardize ve otomatize edebilmenizi sağlar.

Klasik BT yöneticilerinin, BT Risk yöneticilerinin, BT Güvenlik Yöneticilerinin ve BT Uyumluluk Yöneticilerinin ihtiyaç duyabileceği özellikleri karşılar:

  • Uygulamalar, sistem teknolojileri ve diğer BT kaynaklarının tehdit ve zayıf noktalarının belirlenmesi
  • Uygulamalar ve bu uygulamaların yaygınlastırılmasından doğabilecek BT risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Uygulamaların BT güvenlik kontrollerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • BT kontrol seviyelerinin ve mevzuat uyumluluk özetlerinin raporlanması
  • BT tedarikçilerinin ve danışmanlarının kalitatif değerlendirilmesinin yapılması

BT risk değerlendirmesi, BT mevzuat uyumluluk risk degerlemdirmesi ve BT tedarikci risk degerlendirmesi kategorilerindeki kapsamlı özellikleri size ve kurumunu destek olur.

BT risk değerlendirmesi kaynak envanteri oluşturarak, tehdit ve zayıflıkları tanımlayarak, riskleri belirleyerek ve değerlendirerek, çözüm üreterek ve üretilen çözümü raporlayarak değişikliklerin ve bu degğişkliklerin BT altyapınız, veri ve kapasiteniz üzerindeki etkisini içeren derin etki analizleri sunar.

Tehdit ve Zakiyet Tablosu

Sonuçlar uygun ısı haritalarında gösterilebilir

BT mevzuat uyumluluk risk degerlendirmesi

BT mevzuat uyumluluk süreci mevzuat veri havuzunu (repository) kullanır. Tüm mevzuat içeri aktarıldıktan sonra kontroller oluşturulur ve bir veri havuzunda toplanır. Bu iki adım uyumluluk değerlendirmesinin yapılmasını ve ilgili raporların alınabilmesini sağlar.

Kontrol Listesi: Kontrol tipine, statüsüne, mevzuat altyapısına göre

Güvenlik Kontrol Seviyeleri: Süreçler & Uygulamalar Bazında

Mevzuat Uyumluluk

Uyumluluk: Mevzuat Yapısına Göre

BT tedarikci risk değerlendirmesi

BT tedarikçi değerlendirme metadolojisi özel bir veri tabanı kullanır. Bu veri tabanı kurumdaki uygun maliklere sunulan anket tabanlı değerlendirmelere dayanır. Tedarikşiler belirlendikten ve değerlendirme kapsamı tanımlandıktan sonra ilgili maliklere değerlendirmeler gönderilir. Aksiyon planları ve raporların tetiklenebilmesi için sonuçlar analiz edilir.

Her tedarikçinin risk seviyesi: İş tipine göre

Tedarikçi risk seviyesi özeti

MEGA’nın merkezi repository üzerine kurulmuş platformu tüm GRC hedeflerinizin birbirine ulaşmasını sağlar.