+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Internal Control

HOPEX Internal Control (IC)

HOPEX Internal Control

HOPEX GRC ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Internal Control riskleri azaltmanın ve kaynağa dönüştürmenin, ve mevzuata tam uyumluluk sağlamanın en etkin yoludur.

HOPEX Internal Control (IC) çözümümüz firmaların iç kontrol altyapılarını belirlemelerini, kurmalarını, değerlendirmelerini ve monitor edebilmelerini sağlar.

İç kontrol altyapısı belirleme aşamasında birinci seviye, ikinci seviye ve anahtar iç kontroller belirlenir ve tanımlanır. Bu aşamanın diğer faydaları tüm iç kontrollerin dokümente edilmesi, ve mevzuat ve/veya standartlara göre gruplanmasını sağlanmasıdır. HOPEX IC tanımlanmış olan iç kontrolleri ilgili iş süreçleri, iş birimleri ve riskleri ile ilişkendirebilmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüzler ile gelir.

Kurulma aşamasında bir onceki aşamada tanımlanmış olan her iş kontrol için anketler geliştirilir. Yürütme (execution) kampanyaları planlanır. Kampanya sonuçları raporlar şeklinde birleştirilir.

Değerlendirme fazında eksiklikler analiz edilerek belirlenir. Sonrasında ise aksiyon planları oluşturulur ve uygulamaya alınır. Uygulamaya alındıktan sonra iş akışı sayesinde planların ilgili termin tarihlerine kadar, sorumlu kişiler tarafından gerçeklestirilip gerçeklestirilmediği takip edilir. Bahsi geçen takip otomatize edilebilir ve raporlanabilir.

HOPEX Internal Control ürünümüzü tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse, kurumunuza tehdit oluşturan risklerin gerçekleşme ihtimalini azaltan, kurumunuzun mevzuata tam uyumlu olduğundan emin olmanızı sağlayan, ve iş süreç performansınızı ölçebilmenizi ve artırabilmenizi sağlayan üründür.

MEGA’nın merkezi veri havuzu (repository) üzerine kurulmuş platformu tüm GRC hedeflerinizin birbirine ulaşmasını sağlar.