+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

HOPEX Information Architecture

Architect, assess, and monitor information as an enterprise asset

HOPEX Information Architecture

HOPEX EA ürün ailesinin modüllerinden biri olan HOPEX Information Architecture bilgi ve know how’inizi kurumunuzun varlıkları olarak yönetmenizi sağlayan en optimal üründür.

Ürünümuz Bilgi Teknolojileri (BT) yöneticilerinin ve iş mimarlarının kurumun farklı fonksiyonları arasındaki bilgi kullanımı hakkında iş birlikçi ve akılcı kararlar verebilmeleri için ihtiyaçları olan derin bilgilere tam vaktinde ulaşabilmelerini sağlar.

HOPEX Information Architecture kurumunuzun iş kuruluşları, ilişkileri ve yaşam döngüleri hakkında anlamlı modeller oluşturarak, terminoloji bazlı veri sözlükleri oluşturarak, ve iş kollaborasyon modelleri oluşturarak bilgi mimarinizi modelleme ve güncelleme imkanı sunar.

HOPEX Information Architecture Hopex platformu ile entegre çalışır. Diğer bir değişle, kurumunuz hakkındaki anahtar bilgileri en net şekilde göstererek iş hedeflerinizi ve BT dönüşümünüzü geliştirmenizi sağlar.

Temel Zorluklar

Veri Bütünlüğü

 • Veri kullanıcıları, verilerin nereden geldiğini ve verilerin güvenilir olup olmadığını veya doğru olup olmadığını net olarak bilmez.
 • Veri miktarı hızla artması (skyrocketed) ve heterojen kaynaklardan gelmesi.

Veri Kullanılabilirliği

 • İş kullanıcıları kolayca arayamayacak ve kullanamayacak şekilde veriler yapılandırılmamış, sınıflandırılmamış veya düzgün bir şekilde belgelendirilmemiş olabilir.
 • İş kullanıcıları genellikle verilerin anlamı hakkında ortak bir anlayış paylaşmazlar.
 • Veri sahipliği ve bilgi için kime başvurabileceklerini bilmiyorlar.

Mevzuata uygunluk

 • GDPR ve Solvency II gibi veri düzenlemeleri, verilerin karmaşık bir şekilde izlenmesini ve denetlenmesini gerektirmesi.

HOPEX Information Architecture Avantajları

Verilerinize görünürlük kazandırma

 • İş verimliliğini artırmak ve herkesin ortak bir anlayışı paylaşmasını sağlamak için bir veri sözlüğü ve bir iş sözlüğü oluşturun ve kullanın.

Veri bütünlüğünü sağlama

 • Net bir veri kökeni (lineage) sayesinde verilerin nasıl kullanıldığını ve dönüştürüldüğünü anlayarak veri bütünlüğünü sağlayın.

Veri uyumluluğunu sağlama

 • Kuralları tanımlayın, bunları iş süreçlerine bağlayın ve verilerinizin dahili politikalara ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olun.

HOPEX Information Architecture Home Page

Kutucuklar (tiles), sık kullanılan özelliklere kısayollar sağlar ve son kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Ana Özellikler

Architect data

 • Otomatik olarak bir veri sözlüğü oluşturma
 • İşletme terimleriyle ilgili bir kurumsal sözlüğü oluşturma
 • Fiziksel, mantıksal ve kavramsal veri modelleri tasarlama
 • Teknik verileri iş verilerine otomatik olarak bağlama

Trace data

 • Veri hattını/kökenini (lineage) haritalayın ve verilere olan dönüşümleri tanımlayın.
 • Veri kullanımını anlamak için verileri uygulamalara ve süreçlere bağlama.
 • Veri kalitesini, veri kalitesinin altı boyutu (dimensions) üzerinden değerlendirme.
 • Verileri hassasiyetine göre kategorilere ayırma.

Govern data

 • Veri yönetişimi rolleri atama
 • Ortak çalışma akışlarını (workflows) tanımlama
 • Düzenleyici kurumların gerektirdiği kuralları tanımlama
 • Uyumluluk sağlamak için BCBS 239 ve Solvency II dahil referans düzenlemeler
 • Kuralların uygulanmasını sağlamak için iş süreçlerine bağlanması

Veri Modellemenin Üç Katmanı

Initialize Data Dictionary

ODBC aracılığıyla veri kaynağından bilgi çıkararak (extracting) veri sözlüğü oluşturma

Reverse engineer aracı veritabanlarını sorunsuz bir şekilde reverse edebilmek için veriler doğrudan ODBC üzerinden alır.

SQL Kodu Oluşturma

HOPEX veri havuzunun (veritabanı, tablo, sütun) hedef DBMS biçimindeki fiziksel öğelerini temel alan SQL kodu oluşturun.

Veritabanı parametreleri, hedef DBMS’ye bağlı olarak global düzeyde veya bir sütun veya birincil anahtar üzerinde ayrıntılı düzeyde özelleştirilebilir.

Veri Kökeni (Lineage)

Verilerde olan dönüşümleri tanımlayın. Veri köken (lineage) diagramları şunları içerir:

 • Dış (external) sistemler için uygulamalar ve teknolojiler.
 • Veri kaynağı, işlem türü, kontrol ölçümü ve kategori (subject).
 • Farklı akış türleri: standart ve veri akışları (bazı yeni Veriler göründüğünde kullanılır)
 • Uygulamaların nerede ve kim tarafından kullanıldığı.

Verilerin nasıl dönüştürüldüğünü anlamak için veri hattını (lineage) eşleme

Data Lineage Initialization

Havuzda (repository) bulunan veri akışlarına bağlı olarak, veri kökü (lineage) diyagramları bir grafik raporundan otomatik olarak başlatılabilir.

İşletme kavramının veri kullanımı için grafik raporu

İşletme ve teknik veriler arasındaki köken (lineage)

Bir iş kavramının ve teknik verilerin birbirine nasıl bağlandığını anlama

Uygulamalarda Veri Kullanımı

 • Uygulamaların veri sözlüğü verilerini nasıl kullandığını görüntüleme
 • Uygulamaları ve verileri veri depoları (data store) aracılığıyla bağlama

Veri sözlüğündeki değişimin etkilerini hızlıca anlayın

Uygulama iş sözlüğünden, veri sözlüğünden ve uygulamalarda veri kullanımı ile ilgili izlenebilirlik sağlayın.

İş Süreçleri Analiz (Business Process Analysis) Entegrasyonu

Verileri ve işlemleri akışlar veya veri depoları  (data stores) aracılığıyla bağlama

“Travel Package” kavramı “Account Management”, “Track orders on internet” ve “Research” süreçlerinde kullanılmaktadır.

Düzenlemelere uyumluluğu artırmak için verilerin süreçlerde nerede kullanıldığını anlayın.

Bir verinin iş kritikliğini anlayın.

Veri Kalitesini Değerlendirin

 • Veri kalitesini, Tamlık (completeness), Teklik (uniqueness), Zamanındalık (Timeliness), Tutarlılık (Consistency), Doğrulama (Validation) ve Kesinlik (Accuracy) dahil olmak üzere veri kalitesinin altı boyutu (dimension) altında değerlendirin.
 • Organizasyonunuzdaki çeşitli paydaşlar tarafından veri kalitesini değerlendirmek için kampanyalar oluşturulabilir.
  • Organizasyonunuzdaki veri kalitesini net bir şekilde öğrenin
  • Veri kalitesini artırmak için iyileştirme (remediation) planlarına devam edin

Verileri Kategorilere Ayırma

 • Verileri hassasiyetine göre sınıflandırın. Her veri için saklama (retention) süresini tanımlayın.
 • Bu özellik HOPEX Gizlilik Yönetimi (Privacy Management) ve HOPEX Bilgi Mimarisi (Information Architecture) için ortaktır.

GDPR ve CCPA (California Consumer Privacy Act) gibi Gizlilik Yönetimi düzenlemelerine uymaya yardımcı olur

İş Akışları (Workflows)

 • Veri modellerini doğrulamak ve hızlı bir şekilde veri modelleri deposu oluşturmak için katkıda bulunanlar ( contributors) arasında otomatik iş akışları ayarlama
 • İş akışları, veri tasarımcıları (data designer) veya veri sahipleri (data owners) tarafından başlatılır. Diğer tüm veri katkıda bulunanlar (contributors) doğrulama adımlarında çıkış yapabilir.
 • Varsayılan iş akışları şunlardır: veri kökeni (lineage) , iş, mantıksal ve Fiziksel veri modelleri

Veri modellerinin doğrulanması için iş akışı örneği

Veri Politikalarını Yönetin

 • İş direktiflerini ve politikalarını tanımlama
 • BCBS 239 ve Solvency II gibi bazı standart yasal gereksinimler kullanıma hazır (out-of-box) olarak sağlanmıştır.

BCBS239 yasal gereklilikleri

Özelleştirilebilir Gösterge Tablolarını İzleme

 • BCBS 239 veya Solvency II gibi düzenlemelerin makaleleri ve bölümleri tarafından kısıtlanan veri varlıklarının seviyesini izleme
 • Deponun (repository) tamamlanma seviyesini izleyin, ör. tanımlı terimlerin yüzdesi
 • Veri Kökeni (Lineage) haritaları ve veri modelleri için doğrulama iş akışlarının ilerlemesini izleme

Yasal gerekliliklerle kısıtlanan veri düzeyini ve bir tanımla terimlerin yüzdesini izleyin

HOPEX Information Architecture’i tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse, bilgi sistemleri yöneticilerinin bilginin doğru kullanımını sağlayabilmesi, yürütme (execution) seviyesindeki sapmaları minimize edebilmesi, iş varlıkbilimi için katmanlı yaklaşıma adapte olabilmeleri, bilgiyi kurumsal bakış ve konsept ile ilişkilendirebilmeleri, ve data modelleri, varlıklar, nitelikler ve veri tabanları arasındaki bağlantıları gösteren farkındalık raporları alabilmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sunan üründür.

Enterprise Architecture
IT Architecture
Information Architecture
BPM