+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

BT İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi Eğitimi

Amaç

BT organizasyonlarında temel şart servis sürekliliğidir. Kalite, şartların karşılanma derecesi olarak tarif edilir. Risk ise, hedeflerimiz üzerinde belirsizliğin etkisidir. Kaliteyi artırıp, belirsizliği ve riski azaltarak, servis sürekliliğini garanti ederiz. Bu eğitim ile amacımız, firmalarımızın/kurumlarımızın BT İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi problemlerini çözmek için gerekli teorik bilgiyi kazanmalarını ve mevcut servis süreklilik problemlerini etkin bir şeklide çözmelerini sağlamaktır.

Motivasyon

PROYA olarak her biri çalışanlara bireysel sertifikasyon kazandırmayı hedefleyen eğitimler yerine, kurumlara iş yeteneği kazandıran eğitimler tasarlamayı, bilgi ve deneyimi birleştiren eğitimler sunmayı misyon edindik.

İş sürekliliğini garanti etmek için Kurumsal mimari bütünlük içinde servis odaklı bir mimarı tasarım, iyi hazırlanmış bir iş etki analizi, Servis Seviyesi (SLA) ve Operasyon Seviyesi (OLA) anlaşmalarla yönetilen, çeşitli metriklerle ile izlenen bir BT İş Sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemine ihtiyaç vardır.

Ölçülerek sürekli iyileştirilen bir BT İş Sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemi, kurumun tüm yönetim sistemlerine entegre bir şekilde kurulmuş ve işletiliyor olmalıdır. Bu eğitim, kurumlarında iş sürekliliğini garanti etmek isteyen kurumlar ve çalışanları içindir. Bu eğitimde, iş sürekliliğini etkin ve verimli bir şekilde nasıl garanti edip muhafaza ederiz ve bu konuyu bir İş Yeteneğine nasıl dönüştürürüz öğreneceğiz.

Hedef Kitle

Firma ve kurumlardaki BT Kalite Yönetimi, Bilgi Güvenlik ve Risk Yönetimi, BT Altyapı ve Operasyon Yönetimi, BT Servis Yönetimi ve Uygulama Geliştirme bölümlerinde çalışanlar.

Eğitim Yönetimi

Hayatımız süresince SORARAK/TARTIŞARAK ve DENEYİMLEYİP-YAPARAK öğreniriz. Bu nedenle teorik her bir konunun başında eğitimde cevaplanacak sorular verilir. Anahtar kavramlar tartışılarak incelenir. Katılımcıların cevapları ve yorumları alınır. Eğitimde genel kabul görmüş, standartlara (ITIL, COBIT, ISO 20000, ISO 22301) ve en iyi uygulamalara dayalı müşterek cevaplar bulunur. İkinci gün öğleden sonra, “action learning” yöntemi ile desteklenerek, İş Etki Analizi geliştirmek için atölye çalışması yapılır.

Eğitim Materyali

Her katılımcıya, sunumları içeren bir eğitim kitapçığı verilir. Varsa, atölye çalışmasında üretilen bilgiler de ayrıca çalışma sonrasında katılımcılarla paylaşılır.

Eğitim Programı (2 Gün)

Eğitimlerimizin programları, açık sınıflarda (değişik kurumlardan katılımcıların olduğu sınıflarda) aşağıdaki içeriktedir. Kapalı sınıf kurum eğitimlerinde program, kurum ihtiyaçlarına özelleştirilir ve atölye çalışması konusu kurumla birlikte belirlenir.

Birinci Gün:

Servis ve Servis Kalitesine İlişkin Temel Kavramlar ve Tanımlar

İş Yetenekleri – İş Süreçleri – BT Servisleri

Kurumsal Mimari ve Servis Mimarisi

İş Etki Analizi – İş Sürekliliği Planı

Hazır bulunurluk ve servis süreklilik hesaplaması

SSA ve OSA Yapılandırması- Örnekler

İkinci Gün:

Çağrı, Sorun ve Problem Yönetimi

Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Yöntemleri

Düzeltici ve Önleyici İşlemler

İş Sürekliliği için Ölçme Tasarımı (OM, KPI, MAO, MTBD, MBCO, RPO, RTO)

Kriz Yönetimi

Atölye Çalışması – Yarım Gün – İş Etki Analizi

Eğitim Sertifikası

Her katılımcıya adına düzenlenmiş, eğitimci tarafından imzalanmış eğitim katılım sertifikası verilir.

Eğitim Sonrası Destek

Eğitimi alınan konulara ve sadece eğitime katılan kişilere sınırlı olmak kaydı ile, eğitimde konu edilen iş yeteneğinin kazanılması çabası kapsamında, eğitim sonrası bir yıl süre içinde e-posta üzerinden gönderilen sorulara ve danışmalara yine e-posta üzerinden cevap verilir.

Ön Kayıt / Talep Formu

 

BT İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi Eğitimi Ön Kayıt / Talep Formu