+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Savaş Alanı: Baş Veri Sorumlusu vs. Baş Bilgi Sorumlusu

Savaş Alanı: Baş Veri Sorumlusu vs. Baş Bilgi Sorumlusu

Veri yönetiminin sürekli gelişen dünyasında, iki unvan sıkça duyulur: Baş Veri Sorumlusu (CDO) ve Baş Bilgi Sorumlusu (CIO). İki rol benzer gibi görünse de, aralarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bir CDO, bir organizasyonun veri varlıklarının yönetimini, yönetişimini ve kullanımını denetler.

Bu kişiler, verinin organizasyon genelinde etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlarlar ve dijital dönüşüm çağında giderek daha önemli hale gelen figürlerdir. Buna karşılık, bir CIO, organizasyonun genel teknoloji stratejisinden ve bilgi teknolojisi sistemlerinin uygulanmasından ve yönetiminden sorumludur. Her iki rol de veri ile ilgilenirken, vurgu ve sorumluluk alanı farklılık gösterir, bu da veri yönetimi ve teknolojiye yaklaşımlarını yansıtır.

Bu farklılıklar, bir organizasyonun genel stratejik uyumuna, bütçelemesine, operasyonlarına ve yatırım getirisine önemli etkiler yapabilir. Organizasyonlarda üretilen veri miktarının sürekli artması ve veri yönetimi ile ilgili daha sıkı düzenlemeler göz önüne alındığında, bu iki rol arasındaki farkları ve organizasyona sağladıkları değeri anlamak önemlidir.

Bu rolleri anlamak, hangi kişiyi işe alacağınıza, sorumlulukları nasıl böleceğinize ve projeleri nasıl önceliklendireceğinize dair karar verme aşamasında kritiktir. Bu, organizasyonun veri ve teknoloji varlıklarını en iyi şekilde kullanmasına olanak tanır.

Baş Veri Sorumlusu nedir?

Bir Baş Veri Sorumlusu (CDO), bir organizasyonun veri ekosistemini yönetmekten sorumlu üst düzey bir yöneticidir. CDO, organizasyonun hedefleriyle uyumlu veri stratejileri geliştirmek ve uygulamakla görevlidir. Bu, veri yönetişimi, veri yönetimi, veri analitiği ve değer yaratmaya olanak tanımak için veri ile ilgili politika ve prosedürlerin geliştirilmesini içerir.

CDO, CEO, CIO ve CFO gibi diğer üst düzey yöneticilerle yakın bir şekilde çalışarak verinin organizasyon genelinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. CDO’nun temel sorumlulukları şunları içerir:

 • Veri ile ilgili riskleri ve fırsatları belirleme.
 • Düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlama.
 • Tüm iş ve teknik kullanıcılara verilere daha kolay erişim sağlama.
 • Veri odaklı karar verme kültürünü teşvik etme.
 • Veriye dayalı yeniliği (Yapay Zeka) etkinleştirme.

CDO’lar, İş stratejik ihtiyaçları, şirket için amaçlar ve ilişkili kullanım durumlarının yanı sıra teknoloji, veri analizi ve veri yönetimi uygulamalarını güçlü bir şekilde anlamalıdır.

Bugünün veri odaklı ekonomisinde, CDO’lar, organizasyonların verilerini etkili bir şekilde kullanmasını, veri ile ilgili riskleri yönetmesini, bilinçli kararlar almasını ve disrüptif yenilikleri (Yapay Zeka) sunabilmesini sağlamak açısından kritiktir.

Baş Bilgi Sorumlusu nedir?

Bir Baş Bilgi Sorumlusu (CIO), bir organizasyon içinde yüksek düzeyli bir yönetim pozisyonudur ve şirketin bilgi teknolojisi (BT) sistemlerinin uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. Bir CIO’nun temel rolü, organizasyonun iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan teknoloji girişimlerini stratejik olarak planlamak ve uygulamaktır.

Aynı zamanda en son teknoloji trendlerini derinlemesine anlamalı ve bu bilgiyi kullanarak organizasyon içinde yenilik ve dijital dönüşümü yönlendirmelidir. Teknik iş yönlerini yönetmenin yanı sıra, bir CIO aynı zamanda IT bütçesini yönetmek ve teknoloji yatırımlarının geri dönüşünü sağlamakla sorumludur.

Bu, güçlü bir finansal farkındalık ve etkili proje yönetimi ve müzakere becerileri gerektirir. Genel olarak, Baş Bilgi Sorumlusu, bir organizasyonun genel teknoloji stratejisini şekillendirmede kritik bir rol oynar ve organizasyonun sürekli değişen iş dünyasında rekabetçi kalmak için gerekli olan doğru araçlarla donatılmasını sağlar.

Baş Bilgi Sorumlusu (CIO), bir organizasyonun teknolojik stratejilerini ve sistemlerini yönetir. Temel sorumlulukları, teknolojinin şirketin hedefleri ve misyonuyla uyumlu şekilde düzenlendiğinden emin olmaktır. IT departmanına teknik liderlik sağlamalı ve yüksek kaliteli teknoloji hizmetleri sunmalıdırlar. CIO’nun sorumlulukları arasında:

 • Günlük IT operasyonlarını denetlemek.
 • Sistem güvenliğini yönetmek.
 • IT politikalarını geliştirmek ve uygulamak.
 • Teknoloji altyapısının iş ve stratejik hedeflerle uyumlu olarak geliştirilmesi için geliştirme alanlarını belirlemek.

CIO ayrıca teknolojik gelişmeleri ve trendleri takip etmeli ve bu gelişmelerin şirkete nasıl fayda sağlayabileceğini değerlendirmelidir. Bir CIO, IT ile ilgili kararların genel iş stratejisini desteklediğinden ve uyumlu olduğundan emin olmak için diğer üst düzey yöneticiler ve departman yöneticileri ile etkili iletişim kurmalıdır. İşlevsel ekiplerin iş sorunlarını etkili ve verimli bir şekilde çözmek üzere işbirliği yapmasını sağlamak için diğer yöneticiler ve departman başkanlarıyla koordinasyon sağlarlar.

Herhangi bir CIO için temel bir sorumluluk, şirketin teknolojik altyapısının ölçeklenebilir olmasını ve büyümeyi karşılayabilecek şekilde olmasını sağlamaktır. Bu, yeni teknoloji trendlerini takip etmelerini ve yeni teknolojileri uygulamak için stratejiler geliştirmelerini gerektirir. Son olarak, CIO, şirketin ilgili veri koruma ve gizlilik yasalarına uyduğundan emin olmakla sorumludur.

Bu, veri koruma politikalarını denetlemek, risk değerlendirmeleri yapmak, felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlamak gibi konuları içerir. Genel olarak, CIO, bir organizasyonun teknoloji altyapısının güvenli, maliyet etkin, verimli ve şirket hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olma konusunda kritik bir rol oynar.

Baş Veri Sorumlusu bir kuruluşa nasıl uyum sağlar?

Baş Veri Sorumlusu (CDO), bir şirketin veri stratejisini, yönetimini ve yönetişimini denetleyen üst düzey bir yöneticidir. CDO, verilerin stratejik hedeflere ulaşmak için etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla diğer yöneticilerle işbirliği yapmalıdır. Rolleri genellikle şunları içerir:

 • Veri Yönetimi Programını Kurma ve Veri Ofisi Ekibini Oluşturma
 • Veri Kataloğu ve İş Terimleri Sözlükleri Oluşturma
 • Her Temel Veri İçin Veri Sahipleri İşe Alma
 • Veri Topluluğu ile Veri Kültürü Oluşturma
 • Veri ile İlgili Stratejiler Geliştirme ve Uygulama
 • Veri Kalitesini Sağlama
 • Veri Risklerini Yönetme
 • Düzenlemelere Uyum Sağlama
 • İş ve Teknik Paydaşlar için Veri Öz Hizmetini ve Veri Tekrar Kullanımını Etkinleştirme

CDO’nun sorumlulukları aynı zamanda organizasyon içindeki veri güvenliği önlemlerini, veri gizliliğini ve veri etiği çerçevelerini denetlemeyi içerir. CDO’lar genellikle CEO veya COO’ya doğrudan raporlama yaparak organizasyona uyum sağlarlar. Şirketler daha fazla veri odaklı hale geldikçe, CDO genellikle Baş Bilgi Sorumlusu (CIO) ve Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) ile yakın bir şekilde çalışır.

CDO’nun temel hedefi, veri girişimleri aracılığıyla iş büyümesini teşvik etmek ve değer sunmaktır. Bazı şirketlerde CDO ayrıca veri mimarisi oluşturma ve yönetme ile veri yönetim sistemleri kurma gibi operasyonel işlevleri de denetleyebilir. CDO’nun rolü oldukça karmaşık olabilir ve organizasyondan organizasyona farklılık gösterebilir.

Ancak CDO, organizasyonel paydaşlarla çalışmak için güçlü liderlik ve kişilerarası iletişim becerilerine sahip mükemmel bir iletişimci olmalıdır. İş gereksinimlerini, veriyi ve analitiği derinlemesine anlamalı ve veriden kritik içgörülerin belirlenmesinde keskin bir görüşe sahip olmalıdır. Ayrıca en son veri ile ilgili teknolojileri ve yeni veri trendlerini takip etmelidir. Genel olarak, CDO, veriyi değerlendiren ve iş sonuçlarını iyileştiren bir organizasyonun vazgeçilmez bir parçasıdır.

Baş Veri Sorumluları ve Baş Bilgi Sorumluları nasıl işbirliği yapıyor ve entegre oluyor?

Baş Veri Sorumluları (CDO’lar) ve Baş Bilgi Sorumluları (CIO’lar), kuruluşun veri ve bilgi altyapısının uyumlu olmasını sağlamak için işbirliği yapar ve entegre olur. Veri ve bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması, uyumluluk ve düzenleme gerekliliklerinin belirlenmesi ve veri yönetişimi uygulamalarının denetlenmesi de dahil olmak üzere stratejik ve operasyonel kaygıları gidermek için birlikte çalışırlar.

Her ikisinin de farklı fakat tamamlayıcı rolleri olduğundan, kaynak ve uzmanlık paylaşımı için ortak bir zemin oluştururlar. CDO’lar veri yönetimi, veri kataloğu, iş sözlükleri, veri kalitesi, yönetimin veri düzenlemelerine uyumu ve analitik konularına odaklanır. CIO’lar aynı zamanda bilgi yönetimi, güvenlik ve mimari dahil olmak üzere teknoloji ve altyapıya da odaklanıyor. Birlikte, başarılı iş stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek için tüm kuruluşa gerekli veri ve bilgileri sağladıklarından emin olurlar.

CDO ve CIO ortaklığı aynı zamanda kuruluşların yeni teknolojiye ve düzenleyici taleplere uyum sağlamasını sağlayarak büyümenin ve inovasyonun hızlanmasını sağlar. Onların ortak çabaları dijital süreçleri düzene sokarak daha iyi karar alma ve veriye dayalı içgörülere olanak tanıyor. CDO’lar ve CIO’lar yakın çalışmalı ve açık bir diyalog sürdürmeli ve bu ortaklıktan herkesin faydalanmasını sağlamalıdır.

Baş Veri Sorumluları, veri kataloğu aracılığıyla meta verilere basit erişim sağlayarak değişimi yönlendirir.

Baş Veri Sorumluları, tüm şirket paydaşlarına veriye basit erişim sağlayarak değişimi yönlendirirler.

Veri Kataloğu, herhangi bir kullanıcının şirkette mevcut olan gerçek veriyi arama ve bulma imkanı sağlayan basit bir yoldur – ve yeni değer yaratmak için bir arada kullanılabilecek potansiyel bağlantılı verileri içerir.

Bu Teknik Katalog, teknik meta veri keşfi aracılığıyla oluşturulur ve belgeleme, türler ve “Kişisel,” “Kritik,” “Hassas,” “Finansal,” “Pazarlama” gibi etiketlerle zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Veri Katalogları oluşturabilmek için, CDO’nun hangi uygulamaların veri topladığını ve nasıl işlediğini belirlemesine yardım edilmesi gerekmektedir.

Bunu yapmalarının nedeni, yönetilmesi gereken veriyi içgüdüsel olarak bilmeleri değil. Sadece hiç kimsenin organizasyon içindeki veri akışını, yakalama nedenini ve hangi amaçla olduğunu mükemmel bir bütünsel anlayış ve kayıtla bilmediği gerçeğidir. Sonraki sorun, verinin işlenmesi etrafında şeffaflık sağlamak için veri koruma yasalarına uyum sağlama ihtiyacı nedeniyle daha yakın bir tarihsel gereksinimdir.

CDO’ların ve CIO’ların veri perspektiflerini anlamak neden önemlidir?

Baş Veri Sorumlusunun karşılaştığı zorlukların çözümü, tükenmez bir değerli veri varlıkları kaynağı sağlayarak Bilişim Direktörünün doğru ve güvenilir verileri güvenilir bir şekilde elde etme zorluklarını çözeceğinden, Baş Bilgi Sorumlunuz erişim alamamanın yarattığı hayal kırıklığını önleyebilir. Gerektiğinde doğru verilere.

Temel paydaşlarınızın günlük olarak karşılaştığı veri anlaşmazlıklarını proaktif bir şekilde yöneterek ve kuruluş genelindeki veri kullanıcılarını güçlendirmek için daha erişilebilir ve açık bir veri mimarisi oluşturarak kuruluşunuzun dijital yolculuğunu hızlandırabilirsiniz.

CIO’lar ve CDO’lar güçlerini nasıl birleştirebilir? Üç temel faaliyete odaklanarak:

1. Bilgi Yol Haritaları Oluşturun

Bilgi Yol Haritaları her türlü dijital dönüşümün temel taşıdır.

 • Bilgi Talebinizi Veri Kaynağınızla Eşleştirin
 • Kuruluşun bilgi önceliklerini karşılamak için doğru verileri yönetiyor ve yönetiyor musunuz?
 • Veri Tedarik Zincirinizi oluşturun ve ona odaklanın.
 • Sürdürülebilir veri varlıklarını paydaşlarınıza paylaşmak ve sunmak için meta veriler ve tasarım gereği veri koruma dahil olmak üzere teknik ve organizasyonel çerçeveler ve önlemler.

Bu kadar basit mi? Belki öyle olmayabilir, ancak çalıştığınız sektör veya kuruluşunuzun karmaşıklığı ne olursa olsun bunlar veri üstünlüğüne doğru yolculuğunuzda atacağınız en önemli adımlardır çünkü Veri Direktörü olarak sizden beklenen de budur.

Sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, yüksek kaliteli, yasal ve uyumlu verilerin, bu verilerin işlenmesi/kullanımı konusunda tam şeffaflıkla parmaklarınızın ucunda olduğunu hayal edin.

Aynı veri varlıklarını tekrar tekrar aramanın, ezmenin (mecazi anlamda) ve entegre etmenin getirdiği sürekli yük ortadan kalktığında Bilişim Direktörü’nün rahat bir nefes aldığını hayal edin.

Amaçları CIO’yu, Dijital Dönüşüm ekibini, Veri Bilimcilerini ve Pazarlamacıları veriye dayalı iş sonuçlarının nasıl değer ürettiğine odaklanmaya serbest bırakmaktır. Amacınız bunu yapmak için gereken boşluğu yaratmak ve veri risklerini yönetmek, bu ekipleri kuruluşunuz ve müşterileriniz için değer yaratmada etkili kılmaktır. Bu blog bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili.

2. Veriye dayalı iş sonuçları, işletmeniz için nasıl değer üretebilir?

Dijital ve analiz programlarınızın ihtiyaç duyduğu bilgilerin kilidini nasıl açarsınız, aynı zamanda verileri yeniden kullanma fırsatını en üst düzeye çıkarırsınız ve bir yandan da ikincil kullanımların uyumlu ve yasal kalmasını sağlarsınız?

Kuruluşunuzun veri akışlarını anlamak ve yönlendirmek için uygulamalarınızın, verilerinizin, stratejinizin, risklerinizin ve kontrollerinizin görsel temsillerini kullanarak kuruluş genelinde işbirliğine dayalı bir süreç aracılığıyla bunu başarmanın yolları vardır.

Kuruluşunuzun bilgili bir kuruluştan akıllı bir kuruluşa dönüşümü iki basit soruyla başlar:

Etkilemeye çalıştığınız değişiklik nedir? Ve,
Değişikliğin başarılı olup olmadığını belirleyeceğiniz ölçümler/ölçüler nelerdir?

Sadece Bilgi İşlem Direktörünün değil, iş paydaşlarınızın da bu iki temel sorusunu yanıtlamak, sizden sorulan bilgi taleplerine odak ve amaç kazandırır.

Hangi verilere ihtiyaç duyulduğunu (genişlik ve derinlik), coğrafi kapsamı, gerekli verilerin güvenlik sınıflandırmasını, ihtiyaç duyulan veri koruma önlemlerini (politikaları) ve teslim önceliğini anlamak için bu gereksinimleri nitelendirmek, ödülün boyutunu ve mücadelenin kapsamını çerçeveler. .

3. Hangi veri varlıklarının öncelikli olduğu konusunda neden varsayımlarda bulunalım?

Sürekli bir bilgi yol haritası geliştirmek için paydaşlarınızla birlikte çalışmak ve işbirliği yapmak, CDO olarak sizin, veri akışını sürdürmek için veri tedarik zincirinin karmaşıklıklarını öngörmenize ve yönlendirmenize yardımcı olur. Bu talebi gereksinimlere ve uygulanabilir adımlara dönüştürmek bir sonraki aşamadır ve bu, takımlamanın tüm farkı yarattığı zamandır.

Veri talebini birden fazla paydaşın yararlanacağı çıktılara dönüştürmek, veri değerini en üst düzeye çıkarmanın ve pazara sunma süresini kısaltmanın anahtarıdır.

Bu, veri talebini çerçevelemek ve BT Varlıkları üzerindeki etkiyi anlamak için gereken yöntem ve teknikleri destekleyen meta veri yönetimi çözümlerinin, veri gereksinimleri rasyonelleştirme sürecinin karmaşıklığını ortadan kaldıracağı zamandır.

Basit bir e-tablo kısa vadede gereksinimleri derlemek için yeterli olsa da deneyimlerim, zamanı geldiğinde (genellikle birkaç ay sonra) araca daha verimli bir şekilde taşınabilmesi için en başından itibaren bir meta veri yönetimi çözümünün göz önünde bulundurulmasını öneriyor. bu süreç. Şanslıysanız, bu yeteneği yerleşik ve kullanılabilir hale getireceksiniz.

GDPR’nin uygulanması öncesinde ve sonrasında, veri yönetimini ve uyumluluk yönetimini destekleyen çeşitli araçlar piyasaya girmiştir.

Bu araçların çoğu, acil kurumsal koruma önlemlerini ve birincil veri koruma mevzuatı uyumluluk gerekliliklerini ele alır; örneğin, DSAR Hizmeti (Veri Sahibi Erişim Talepleri), DPIA’lar ve RTB’ler (Unutulma Hakkı). Yine de, ikincil işlemler için veri varlıklarını sürekli olarak kaynaklayarak, hazırlayarak, yöneterek ve koruyarak gereksinimlerin yönetimini karşılamaları gerekir.

Çoğu zaman bu yeteneğin alet satıcıları tarafından fark edilmesi gerekir.

Bu neden? Çünkü Veri Bilimi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini desteklemek için Amaca Uygun, Doğru, Tam ve Zamanında verileri iyileştirmenin çok boyutlu zorluğunu henüz anlamadılar.

Veri analitiği için veri toplamanın doğru kaynağı, kalitesi ve zamanlamasını hassasiyetle anlamak, iş ortamında verilerin nasıl toplandığı ve yönetildiğine dair kapsamlı bir anlayış gerektirir.

İş ve teknik verileri ve mimari tanımlarını destekleyen bir araca sahip olmak en iyisi olacaktır.

Bu, veri bağlantısını ve akışını belgelemenize ve görselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Bu temas noktaları, tasarım gereği gizlilik ilkelerine uyumun en alakalı olduğu yerleri temsil eder. Uygulamaların veri topladığı, insanların verilere dokunduğu, verileri işlediği ve teknolojinin verileri işlediği bir noktada, verilerin güvenlik ve gizlilik riskleri en yüksek düzeydedir.

Bu sıkışma noktaları, tasarım gereği veri korumanın pratik uygulamasının gizlilik ilkelerine uyumu artıracağı ve kuruluşunuzun veri koruma önlemlerinin etkinliğini göstereceği yerlerdir.

Tüm bu boyutların (İnsanlar, Süreçler ve Teknoloji) veri ve bilgi varlıklarına bağlanması, yalnızca GDPR için değil, birçok düzenleme için kritik bir gereklilik olan yeterli veri kaynağı ve Büyük Veri yönetişimi için gereklidir.

Yeni teknolojiler CDO’ların ve CIO’ların rollerini nasıl etkiliyor?

Yeni teknolojiler kuruluşların çalışma şekillerinde devrim yarattı ve bunların Baş Veri Sorumluları (CDO’lar) ve Baş Bilgi Sorumluları’nın (CIO’lar) rolleri üzerindeki etkilerinin ele alınması gerekiyor.

Dijital dönüşümün daha yaygın hale gelmesiyle birlikte CDO’lara veri stratejisini iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek, yeniliği teşvik etmek ve verilerden değer yaratmakla görevlendirildi.

Kuruluşun yönetişimini, kalitesini, gizliliğini ve veri güvenliğini yönetirler. Bu arada CIO’lar, BT planının geliştirilmesi ve uygulanmasından, teknoloji altyapısının şirketin hedeflerini desteklemesini sağlamaktan ve BT sistemlerinin günlük operasyonlarını yönetmekten sorumludur.

Yapay zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) teknolojilerinin ortaya çıkışıyla birlikte CIO’nun rolü, büyük verileri yönetme ve analiz etmeyi, dijital güvenliği artırmayı ve yeni gelişen teknolojileri kullanmaya yönelik stratejiler oluşturmayı içerecek şekilde genişletildi. Genel olarak, yeni teknolojiler CDO’lar ve CIO’lar için yeni fırsatlar ve zorluklar yarattı ve bu rollerin artan inovasyon hızıyla birlikte gelişmesi bekleniyor.

Baş Veri Sorumlusu ve Baş Bilgi Sorumlusu pozisyonları için gelecek görünümü nedir?

Baş Veri Sorumlusu (CDO) ve Baş Bilgi Sorumlusu (CIO) pozisyonları için gelecek görünümü olumludur çünkü bu rollerin kuruluşlar içindeki önemi artmaya devam etmektedir. CDO, bir kuruluşun verilerinin kalitesini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlamaktan sorumludur.

CIO, BT altyapısının yönetilmesinden ve iş operasyonlarını desteklemek için teknoloji stratejilerinin uygulanmasından sorumludur. Büyük verinin, yapay zekanın ve Nesnelerin İnternetinin yükselişi, verilerin katlanarak büyümesine yol açtı ve bu da veri yönetişimi ve yönetimine olan ihtiyacın artmasına yol açtı. Sonuç olarak, CDO’lar günümüz işletmeleri için hayati önem taşıyor.

Ayrıca CIO’ların kurumsal hedeflerle uyumlu teknoloji odaklı iş stratejileri geliştirmede daha stratejik olmaları bekleniyor. Teknolojinin bir kuruluş içinde başarılı bir şekilde entegrasyonu, gelecekte büyümenin temel itici gücü olmaya devam edecektir. Bu nedenle, nitelikli ve deneyimli CDO’lara ve CIO’lara olan talebin önümüzdeki yıllarda artacağı ve bu pozisyonların dijital çağda rekabetçi ve yenilikçi kalmaya çalışan şirketler için hayati önem taşıdığı tahmin ediliyor.

Özet:

Baş Veri Sorumlusu ve Baş Bilgi Sorumlusu arasındaki farklar analiz edildikten sonra, her iki pozisyonun da farklı organizasyonel rollere sahip olduğu sonucuna varılabilir.

Bilişim Direktörü, şirketin iş hedeflerini desteklemek için teknoloji ve bilgi sistemlerini yönetirken, Veri Direktörü, kuruluşun veri varlıklarını yönetir.

CDO, verilerden içgörü elde etmeye, veri politikaları, kalite güvencesi ve veri yönetişimi oluşturmaya ve veri potansiyelini kuruluşun yararına en üst düzeye çıkaracak stratejiler tasarlamaya odaklanmıştır.

Ancak kuruluşun hedeflerine ulaşması için bu iki pozisyonun işbirliği içinde çalışması gerekir.

İstenilen sonuca ulaşmak için CDO ve CIO arasında etkili iletişim, işbirliği ve işbirliği olmalıdır. CIO’lar CDO’larla bağlantı kurmalı ve veriye dayalı stratejileri kapsamlı bir şekilde uygulamak için onların değerini ve uzmanlığını görmelidir.

Aynı zamanda CDO’lar, veri varlıklarının kuruluşun genel teknoloji ve bilgi sistemlerine etkili bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için CIO’larla birlikte çalışmalıdır.

Özetle, CDO’lar ve CIO’lar işin başarısı için kritik öneme sahip benzersiz rollere sahiptir.

Bu nedenle, bu profesyoneller arasındaki işbirlikçi ve simbiyotik bir ilişki, kuruluşun başarısı için çok önemlidir.

Katkıda bulunan:

Gerry Rankin, Anonos Inc.’in eski Küresel Başkanı – Gizlilik Risk Yönetimi ve HSBC Global Bankacılık ve Piyasalar Büyük Veriden sorumlu eski Veri Gizliliği, Güvenlik ve Kontrol Başkanı ve HSBC Grup CDO Küresel Veri Paylaşımı Program Direktörü. Finansal Hizmetler, İmalat, Telekomünikasyon, Reklamcılık ve Hava Ekspres dahil olmak üzere 25 yıldan fazla sektörler arası Veri Yönetimi ve Yönetişim deneyimine sahip olan Gerry, kuruluşların daha mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlayacak verilerin ticarileştirilmesini hızlandırmak için karşılaştıkları zorluklar konusunda derin bir anlayışa sahiptir. Paydaşları ve yatırımcıları için değer sağlamanın yanı sıra giderek daha fazla düzenlemeye tabi tutulan bir veri dünyasında veri ve bilgilerin kanıtlanabilir ve şeffaf kontrolünü sürdürme ihtiyacı da var.

Büyük ve karmaşık kuruluşlarda daha fazla veri çevikliği sağlamak için veri yönetişimi ve uyumluluk programlarına liderlik ederek insanların veri gizliliği riskinin değişen düzenleyici yapısını ve bunun işletmelerinin uzun vadeli dijital dönüşümünü nasıl etkilediğini geliştirmelerine ve anlamalarına yardımcı oldu.

Kaynak: mega.com