+90 (216) 599 00 50 / +90 (312) 265 00 72

Blog

Başlangıçta 2025 yılı için planlanan ancak nihayetinde iki yıl ertelenen, tüm SAP örneklerinin beklenmedik bir şekilde zorunlu olarak buluta taşınması herkesi hazırlıksız yakaladı. Zorlu ve karmaşık projelerin hatırası hala tazeliğini koruyor. Bu tür zorlukların tekrarlanmasını önlemek için tek bir çare var: Bu geçişi sadece bir BT çabası olarak değil, kapsamlı bir dönüşüm projesi olarak ele almak. Kurumsal mimar, bu girişimin başarısını garanti altına almada çok önemli bir figür olarak ortaya çıkmaktadır. Bulutta SAP: Temel süreçleri ve mimariyi...

Bu yılın başında yürürlüğe giren Avrupa düzenlemesi olan DORA (Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası), 17 Ocak 2025 tarihinde tüm üye devletler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihe kadar, finansal katılımcılar geniş anlamda, dijital dayanıklılıklarını ve buna bağlı olarak finansal sistemlerini artırmayı amaçlayan beş temel ilkeye dayanan yeni yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalacaklar. Bu yaklaşan son tarihe yakınlığı göz önüne alındığında, hızlı eylemlerin bugün alınması gerekmektedir. 2008 yılında, dünya eşi benzeri görülmemiş bir finansal krizle sarsıldı; 1929'un ünlü Kara Perşembe'si...

Veri yönetiminin sürekli gelişen dünyasında, iki unvan sıkça duyulur: Baş Veri Sorumlusu (CDO) ve Baş Bilgi Sorumlusu (CIO). İki rol benzer gibi görünse de, aralarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bir CDO, bir organizasyonun veri varlıklarının yönetimini, yönetişimini ve kullanımını denetler. Bu kişiler, verinin organizasyon genelinde etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlarlar ve dijital dönüşüm çağında giderek daha önemli hale gelen figürlerdir. Buna karşılık, bir CIO, organizasyonun genel teknoloji stratejisinden ve bilgi teknolojisi sistemlerinin uygulanmasından ve yönetiminden sorumludur....

Yapay Zeka ve daha spesifik olarak Derin Öğrenme teknolojisi, işletmelerin çalışma şeklini bozma potansiyeline sahiptir. Şirketlerin sürekli dönüşümünü yönetmeye yönelik bir yaklaşım olan Kurumsal Mimari, bu teknolojiyi entegre etmeye başlıyor. Peki nasıl? İşte bazı bilgiler. Günümüzün hızlı tempolu ve sürekli değişen iş ortamında kurumsal mimari (EA), kuruluşların rekabetçi ve verimli kalmaları için çok önemli bir araç haline gelmiştir. EA, bir işletmenin yapısını ve süreçlerini tasarlayıp optimize ederek, işletmelerin inovasyon ve büyümeyi teşvik etmek için hedeflerini, kaynaklarını ve...

Bugünün iş dünyasında, iş süreç modellemesi neredeyse her zaman süreç otomasyonu veya robotizasyonu tarafından yönlendirilmektedir. Bu doğal ve takdire şayan bir amaçtır, ancak süreç modellemesinin iş dönüşümü için ilk ve en önemli önkoşul olduğu gerçeğinin gölgesinde kalmamalıdır. Özünde, iş süreç modellemesi bir organizasyonun iş modelini tasarlamaya yardımcı olur ve müşterilere bir ürün veya hizmet sunmak için en verimli süreçleri tanımlar. Bu nedenle, İş Süreç Modellemesi (BPM) sürücüleri, sadece otomasyonla sınırlı kalmayan daha çeşitli ve karmaşık süreçleri kapsar....

Yetenek nedir? (What is Capability?) Türk Dil Kurumu ‘Yetenek’ kelimesini sözlük anlamıyla şöyle açıklar : yetenek –ği (isim) Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite Basitçe tanımlamaya çalışırsak, ‘Bir işletmenin belirli bir amaca veya sonuca ulaşmak için oluşturduğu kabiliyettir.’ Yetenek Temelli Planlama Nedir? Capability-Based Planning Nedir? Günümüz dünyasında birçok firma çok sık dijital geçiş projeleri devreye almaktadır. Bu projelerin rekabeti destekleyici ve çevik olması temel hedeflerini oluşturmaktadır....

Firmanızın kurumsal mimarı olarak süreçlerinizin tamamını Visio’da çıkarttınız ve/veya çıkartılmasını sağladınız. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Ne de olsa binlerce süreç artık elinizin altında, degil mi? 2013 yılında dünya kozmetik devi AVON süreçlerinin tamamını çıkartabilmek ve yönetebilmek için SAP’ye 125 milyon USD ödediğinde ve 4 sene uğraştığında kendini oldukça iyi hissetmişti. Malesef, kısa bir süre içinde proje günlük hayatta işletilemez hale geldi ve emekliye ayrıldı. AVON iş süreçleri entegrasyonu ve yönetimi konusundaki tek sınıfta kalmış proje...

Günümüzün hızla değişen iş ortamına çabuk adapte olabilmek başarını en önemli kriterlerinden birisi haline geldi. Fakat, bu değişimi gerçekleştirirken de opoerasyonel riskleri ve Bilgi Teknolojisi risklerini göz ardı etmemek gerekiyor. Aksi takdirde çok daha kötü sonuçlar ile karşılaşılabiliyor. Kendimizi hızlı değişim rüzgarına bir kere kaptırınca uyumluluk, teftiş ve kontrol gibi olmazsa olmaz parçalar bazen unutulabiliyor veya yeterince vakit ve kaynak ayrılmadan geçilebiliyor. Sonuçlar ise malesef katastrofik oluyor. Dünya genelindeki istatistiklere baktığımızda mesleki dolandırıcıkların %66.8’inin erkek olduğu,...

Eminim hepiniz Uber’ı duymuş, indirmiş ve/veya kullanmışsınızdır. Kelime anlamı olarak ‘aşırı, çok fazla’ anlamına gelen Uber, taksi ve şöförlük sistemini kökten değiştirmiş San Fransisco, Amerika merkezli bir start-up firmadır. Son zamanlarda malesef Uber GRC’nin önemini vurgulamak için en güzel örneklerden birisi haline geldi. Durumun ciddilik seviyesini şöyle belirtelim; Uber’ın kuruculardan birisi olan Travis Kalanick ve C-seviyesindeki bazı diğer yöneticiler firma çalışanlarından, Uber uygulaması kullanıcılarından ve halktan hususi olarak özür dilediler ve gerek kendilerinin, gerekse firmanın...

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) sertifikası dünyanın "kurumsal mimari yönetimi" konusundaki en önemli organizasyonları olan The Open Group ve AOGEA tarafından desteklenen dünyadaki en geçerli kurumsal mimari sertifikasıdır. Dünyada bugün itibariyle TOGAF sertifikasına sahip 65,134 profesyonel bulunmaktadır. Ülkemiz TOGAF sertifikası verilen 125 ülke arasında total rakam itibariyle başlarda yer almasa da, son 5 sene içindeki sertifika artışına bakıldığında listenin ilk sıralarında gelmektedir. Total rakama bakıldığında ise ilk sırada İngilitere, ikinci sırada ise ABD gelmektedir. İş dünyası hızla...